+421940291413, mail: adopyt@gmail.com

stavba domu-projekt zdarma
Zemne práce Záhrada Projekt, architekt, plány domuInterier
MENU

Mediálne správy

REFERENCIE:
Pozrieť si VIAC

Technológia
Stavebný materiál

New

Informácie o vlastnostiach projektov  www.prodom.sk

Projekt rodinného domu

Všetky návrhy rodinných domov sú spracované do formy hotového projektu, ktorý poslúži pre potreby vybavenia územného rozhodnutia, stavebného povolenia a samotnej realizácie rodinného domu. Projekty sú spracované v súlade so stavebným zákonom a súčasne platnými Slovenskými technickými normami. Pre každého stavebníka je projekt záväzný a musí ho rešpektovať v plnej miere. Projekt rodinného domu dodávame v 5 paré. Paré č.1,2,3 slúži na vybavenie stavebného povolenia, paré č.4,5 ostáva u investora a slúži na výstavbu.

Všetky projekty je možné objednať aj v zrkadlovom obraze.

Každé paré obsahuje:

 • Projekt architektúry obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, aproximatívny rozpočet, výkresy v mierke 1:50 a 1:100, základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily a projekt požiarnej ochrany (v paré číslo 1-3).
 • Projekt statiky obsahuje technickú správu, výkresy skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov a na požiadanie statický výpočet.
 • Projekt zdravotechniky obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, kanalizácie a domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt ústredného kúrenia obsahuje technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu, projektové energetické hodnotenie. Projekt je spracovaný alternatívne pre elektrické aj plynové kúrenie.
 • Projekt elektroinštalácie obsahuje technickú správu, elektrické rozvody, schému rozvádzača a výkaz materiálu.

Orientačná cena výstavby

Je rozdelená na stavbu na „kľúč" (kde v cene stavby je stavebný materiál cca. 60% + práca cca. 40% + 19% DPH) a cenu rodinného domu bez suterénu, ktorá pri niektorých domoch tvorí nezanedbateľnú finančnú časť. Pri projekte, ktorý obsahuje suterén je možné vyžiadať písomný súhlas o stavbu bez suterénu.

V cene výstavby nie sú zahrnuté

Vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad schodiska, zábradlia, kuchynská linka, krb, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, bleskozvod, alarm, TV rozvody a antény, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, vedľajšie rozpočtové náklady.

Orientačná cena stavby na kľúč obsahuje

 •     zemné práce s presunom zeminy do 100 m, osadenie rodinného domu podľa projektovej dokumentácie
 •     štrkový podsyp pod základy a zhutnený násyp pod dosku
 •     základové konštrukcie – pásy, pätky, základovú dosku
 •     hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti, penetračný náter
 •     obvodové a vnútorné nosné murivo tehlové
 •     vnútorné deliace priečky tehlové
 •     montované keramické (železobetónové monolitické) preklady
 •     montovanú (železobetónovú) stropnú konštrukciu
 •     montovanú železobetónovú stropnú konštrukciu PREMACO® (systém nosník + vložka) od výrobcu
 •     alternatívne Vám bezplatne prerobíme stropnú konštrukciu na systém PREDOS® (veľkoplošná filigránová doska)
 •     monolitické železobetónové alebo celodrevené schodisko bez ďalšej povrchovej úpravy
 •     zateplenie vencov a prekladov
 •     drevený krov s protipliesňovým náterom
 •     podbitie viditeľných častí krovu tatranským profilom
 •     strešná krytina  vrátane doplnkov, strešná fólia
 •     klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
 •     komínový systém z betónových tvárnic a šamotových vložiek
 •     vonkajšie okná a dvere plastové biele
 •     strešné okná bez doplnkov
 •     garážové vráta výklopné
 •     vnútorné inštalácie-vodovod, kanalizácia, plynovod, elektroinštalácia končiace 1 meter od domu
 •     kotol so zásobníkom TÚV
 •     doskové (rebríkové) vykurovacie telesá
 •     vápenno-cementové omietky vnútorné
 •     zateplenie vonkajších obvodových konštrukcií fasádnym polystyrénom hrúbky 50 mm
 •     vonkajšia silikátová omietka škrabaná 2 mm
 •     zárubne oceľoplechové s náterom
 •     sádrokartónový podhľad v podkroví
 •     interiérové dvere fóliované s kovaním
 •     tepelné izolácie podláh
 •     tepelné izolácie stropov (podkrovia) vrátane parozábrany
 •     betónový poter podláh
 •     obklady a dlažby len v sociálnych zariadeniach
 •     zariaďovacie predmety: umývadlá, vaňa, WC, sprcha, výtokové armatúry
 •     elektro-vypínače, zásuvky
 •     vnútorné maľby stien a stropov – farba biela
Pri objednávke domu na kľúč máme pre Vás projekty  zdarma.

Pokiaľ ste rozhodnutý stavať svojpomocne, kontaktujte nás, a my Vám vybavíme projektovú dokumentáciu so zľavou.
Napíšte nám


Pomoc
>>>Skype Me™!

Partnery

Hľadáme pozemok
Pre klienta na výstavbu:V okolí Bratislavy-400-800m2, V okolí Trnavy, V okolí Trenčína:Soblahov, Trenčianske Stankovce, Mníchova Lehota, Tren. Teplice, Záblatie, Opatová nad Váhom, Dobrá, pozemky v rozpätí 500 - 650m2

Archiv

Login

Seo
Seo servis CZIN.eu AddMe


     youtube.icon
VYTVORÍME PRIESTOR PRESNE PRE VÁS
     adopyt@gmail.com   <Kontaktujte nás>  +421940291413