Bytovka, alebo Zdravý domov Pt, 29.09.2023, 23:48 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu


Ktorá stavebná firma je tá pravá?

Zaobstarajte si kvalitný projekt

Už mnohokrát bolo popísané, že nie je vhodné šetriť na projektovej dokumentácii, ak chceme mať ako výsledok kvalitnú stavbu za štandardnú cenu. Bohužiaľ sa každý deň stretávam s projektmi, za ktoré by sa autor mal hanbiť. Sú nekvalitné, konštrukcia iba všeobecne opísaná, sú v nich nejednoznačne špecifikované materiály a obsahujú mnoho technologických chýb. Autor takýchto projektov obvykle so stavebníkom nekonzultuje ani materiálové možnosti a kvalitu vnútorného vybavenia, a tak sa často stretávam s tým, že dokumentácia obsahuje vybavenie, ktoré si klient neprial. Niekedy dokonca klient ani nevie, čo mu bolo vyprojektované. Ak narazí na kvalitnú stavebnú firmu, firma si s tým dokáže poradiť, musí však do prípravy vložiť oveľa viac času, klientovi vysvetliť obsah projektu a upraviť ho podľa jeho požiadaviek. V našej spoločnosti takto opravujeme a upravujeme skoro každý tretí projekt. Väčšinou sú to diela projektantov-živnostníkov, kvalita projektov architektonických a projekčných ateliérov je väčšinou veľmi dobrá.
Ponuky musia byť porovnateľné

Prečo sa o projekte zmieňujem? Ak chceme osloviť stavebné firmy vo výberovom konaní, mali by dostať dokumentáciu kvalitnú, jednoznačnú, tak aby ich ponuky mohli byť porovnateľné. S kvalitnou dokumentáciou sa nám nemôže stať, že sa dodávateľ bude vyhovárať na jej neúplnosť a chyby v nej zneužije na zdraženie stavby v jej priebehu.

V prípade uzatváranej zmluvy o dielo odporúčam trvať na tom, že stavba bude realizovaná a urobená podľa projektovej dokumentácie s tým, že ak je rozpor medzi rozpočtom (obvykle príloha zmluvy) a dokumentáciou, platí vždy pre zmluvný predmet diela dokumentácia. Preto by som na kvalitu dokumentácie kládol veľký dôraz. Je totiž základom kvalitnej ponuky, objektívnej ceny a bezproblémovej realizácie.
Problémy s výkazom výmer

Pri rekonštrukcií alebo zložitejších stavbách býva súčasťou projektovej dokumentácie tiež výkaz výmer. Pre spracovateľov ponuky je to dobrý pomocník, ak je však dobre spracovaný – čo skúsený rozpočtár spozná na prvý pohľad. Nestačí ale trvať na vyplnení výkazu výmer a myslieť si, že si takto ponuky porovná stavebník sám. Pri zložitejších stavbách by si mal stavebník prizvať odborníka, napr. budúci technický dozor stavby. A skonzultovať s ním už zadanie dopytu. Som presvedčený, že najlepšie je zadať dopyt na projekt stavby, nie len žiadať vyplnenie výkazu výmer. Stavebné firmy potom totiž majú možnosť použiť svoj vlastný cenový program – výkaz výmer majú ako vodidlo a pre kontrolu – a podstatné je, že ručia za úplnosť rozpočtu podľa odovzdanej projektovej dokumentácie. Práve podrobnosti projektovej dokumentácie nám totiž zaručia, že ponuky budú porovnateľné.
Dopyt musí byť jednoznačný

Preto treba hlavne pri výberových materiáloch, týka sa to obkladov, dlažieb, podlahovín a pod. – zadať cenovú kategóriu, ktorú si prajeme mať v cene stavby zahrnutú. Napr. obklady a dlažby v cene 16 eur /m2, lamelové podlahy v cene 44 eur /m2 a pod. Ak projekt neobsahuje tzv. tabuľky výrobkov (stolárske, zámočnícke, okná, dvere), nebudeme mať istotu porovnateľných ponúk. Je jasné, že zinkované zábradlie sa bude líšiť od natieraného farbou, schodisko z borovice bude v inej cenovej kategórii než kvalitné bukové alebo dubové, okná z europrofilov nastavovaných alebo nenastavovaných sa líšia o cca 10%. To isté platí pre vnútorné dvere, maľby, nátery… Iba na presné zadanie s jasnými špecifikáciami dostaneme cenové ponuky, ktoré môžeme porovnávať.

Ak by som si kupoval nový počítač, poradil by som sa s odborníkom, ktorý by mi musel vysvetliť a vlastne ma presvedčiť, že zvolená kúpa je tým, čo potrebujem, a za zodpovedajúcu sumu. Pritom ide o niekoľkotisícovú investíciu. Ale dom je niekoľkostotisícová investícia! Preto odporúčam obrátiť sa na skúseného stavára a neriskovať zlé laické rozhodnutia.
Dajte firmám čas

Stavebnej firme treba poskytnúť zodpovedajúci čas na spracovanie ponuky. Náhlenie nie je na mieste, ak chceme kvalitný výsledok. Firmy majú väčšinou rozpracované i iné ponuky – nemôžu sa okamžite venovať tej našej. Pre jednoduchý dom je vhodné poskytnúť na spracovanie ponuky minimálne štrnásť dní, lepšie tri týždne, na zložitý dom aspoň mesiac. Potom môže byť ponuka kvalitná a ceny podložené ponukami jednotlivých subdodávateľov a výrobcov.

A čo je ešte dôležité? Nesústrediť sa len na cenu, poinformovať sa o referenciách a ďalšie a ďalšie veci. O tých si povieme ale viac nabudúce.
Category: Stavba DOMU | Added by: iris (06.10.2011) | Author: Ing. Roman Brabec, Dům a záhrada 4/
Views: 2457 | Tags: výkaz výmer, stavebník, cenový program, Dopyt | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Log In

Search

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2023     

#uMenuDiv1 li {font-size:18px;}