Bytovka, alebo Zdravý domov Pt, 19.07.2024, 23:03 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menuVýber pozemku pod rodinný dom má zásadný dopad na vlastnosti a finančnú náročnosť stavby.
Spomenieme hlavné vlastnosti pozemku , ktoré sú spravidla najdôležitejšie pre klienta.
Terén a jeho svahovitosť ovplyvňuje výslednú cenu domu viac ako si množstvo klientov pripúšťa.
Čím je terén menej svahovitý o to menšie finančné nároky prináša príprava na výstavbu. V dnešnej dobe drvivá väčšina klientov ráta každé euro (korunku) a pochybenie pri výbere pozemku môže spôsobiť aj nedokončenie stavby z finančných dôvodov.
 
Svahovitý terén prináša otázku „Dám peniaze do betónu, alebo do suterénu?".Pri napnutom rozpočte sú to otázky, ktoré dávame neradi. Suterén vždy prevyšuje cenu poschodí nad terénom a dokáže výslednú cenu domu zvýšiť aj o tretinu ( veľakrát aj viac). Napriek tomu sa väčšina klientov nakoniec pre suterén rozhodne, aj keď ho neplánovala. Navýšené financie do základových pásov sa im zdajú ako vyhodené, pretože zvýšená investícia nie je viditeľná. Rozdiel, ktorý spôsobí dokreslenie suterénu do projektu je zrejmý ( kotolňa, fitness, sklad atď.) a investované financie do projektu zvýšia kvalitu bývania. Ale rovnako zvýšia aj cenu celého projektu.
V skratke sa povenujeme aj druhej dôležitej veci pre klienta.
 
Typ pozemku ovplyvňuje aj výslednú vizualizáciu domu. V prípade, že chcete stavať bungalow, mal by byť pozemok rozľahlejší, aby sme si ho mohli umiestniť do stredu pozemku tak, aby vynikol.
 
Každý typ domu má svoje osobitosti a je teda dobré poradiť sa pri výbere projektu na konkrétny pozemok s odborníkmi.
 
Každá správna firma, ktorá stavia domy na kľúč, Vám pri tomto kroku rada pomôže.
Prídal: Admin (iris)

Pasívne bývanie

Hmla za mnou, hmla predo mnou, chcem platiť málo, najlepšie nič za vykurovanie svoje nehnuteľnosti...

Naše recenzie by sa mohli stať trochu únavné a monotónne, preto si na chvíľu odskočíme od našej zoznamky s jednotlivými funkciami našej (vašej) domácnosti. V tejto chvíli konkrétne od spální a všetkého, čo s touto témou súvisí. Kam sa vydáme? Zaklínadlo nás prenieslo k trochu snovému riešenie vašej nehnuteľnosti, ale to, o čom niekedy snívame, nemusí byť nutne nereálne. Určite sa vám niekedy stalo, že vás sen hocikedy vydesil svojou skutočnosťou a boli ste radi za prebudenie. V našom prípade je to práve naopak. Nehnuteľnosť, ktorá má atribúty ekonomicky úsporného, ekologického a premysleného riešenie, vám vaše zdravé spanie rozhodne nezhorší. Žiadne nočné mory, kopanie do periny nad ránom, pot v zátylku. Tušíte správne, hovoríme o nízkoenergetických a pasívnych (prípadne aj nulových) domoch.

Ako na to?

Predkladám, že pasívny dom nie je novostavba, kde ďalších dvadsať rokov nesiahnete na poistky, nevyčistíte strešné žľaby alebo sifón pod umývadlom a vaňou. Pasivita sa netýka vás, ale vašej nehnuteľnosti. Predpokladá sa minimálna, až "nulová", vynaložená energie, teda aj výdavky na prevádzku. Rovnako tak nulový dom nie je stavba, kde sa napríklad počet podlaží, či miestností hranične blíži  nule. Ak chceme prirovnanie, tak trefnejšie by tu bolo možné dodať , že počítadlo (monitorujúce spotrebu energie na ochladenie alebo vykúrenie domu) má na svojom číselníku nepretržito nulu.

Pozrime sa najprv na kritériá, ktoré by daná stavba mala spĺňať. Chcete nehnuteľnosť, kde v lete je príjemná teplota a čerstvý vzduch, bez zbytočného vetrania a prievanu. V zime zase očakávame tepelnú pohodu, ktorá opäť súvisí s potrebnou mierou čerstvého vzduchu, príjemnou teplotou, bez teplotných výkyvov a otrasov, vlhkosťou a s minimálnymi nákladmi na tieto úkony.

Aké sú náklady na takú nehnuteľnosť? Nie sú výrazne odlišné od akejkoľvek novostavby, ak nestaviate ako alternatívne bývanie vzdušnú chalúpku, ktorá nie je predmetom našej verbálnej exkurzie.

Laicky, takéto bývanie nevyžaduje takmer žiadne vykurovanie klasického typu a využíva tepelné zisky od elektrospotrebičov, od slnečného žiarenia a v neposlednom rade aj od obyvateľov domu. Zisk z toho, čo "nepretopíme", nie je však jedinou devízou nášho riešenia. Filtrovaný a upravený vzduch umožňuje zdravé prostredie, bývanie bez plesní, zdravotných problémov z nečistôt a prachu.

Urobíme si také zhrnutie našich poznatkov:

 • ekonomické a ekologické bývanie
 • tepelná pohoda v akejkoľvek ročnej dobe
 • čisté zdravé prostredie

Všetko podčiarknuté a sčítané tvorí komfortné bývanie.

Nejaké čísla?

Pasívny dom spotrebuje ročne maximálne 15 kilowatthodín na meter štvorcový vykurovanej plochy.

Norma STN 73 0540 nám hovorí nasledovné:

"Pasívne domy sú budovy s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúcu 15 kWh / (m²a). Takto nízku energetickú spotrebu budovy možno kryť bez použitia obvyklej vykurovacej sústavy, iba so systémom núteného vetrania obsahujúcim účinné spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu (rekuperáciou) a malé zariadenia pre dohrev vzduchu v období veľmi nízkych vonkajších teplôt, atď.".

Ďalším spoločníkom v našom úspornom mariáši je spomínaný nízkoenergetický dom. V tomto prípade ho  počítame s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúc 50 kW /(m²a).

Keď mariáš, tak v troch, nulový dom (s prebytkom tepla) je dom s ročnou mernou spotrebou tepla na vykurovanie nepresahujúci 5 kWh / (m²a).

Takže v súhrne spotreba a náklady stúpajú od nulového domu, cez pasívny dom, nízkoenergetický dom a ďalej...

Pre porovnanie súčasná stavba s klasickým vykurovaním a vetraním oknami má ročnú mernú spotrebu tepla na vykurovanie 80 - 140 kWh / (m²a). Domy z predošlých časov s nedostatočným zaizolovaním, neekologickým pôvodným zdrojom vykurovania, vetraním oknami, majú ročnú mernú spotrebu tepla na vykurovanie okolo 200 kWh / (m²a). No a sme doma.

Je to novinka?

Štandard pasívneho domu vznikol v diskusiu medzi profesorom Bo Adamsnom z Lund University (Švédsko) a Wolfgangom Feist z Institut für Wohnen und Umwelt (Nemecko) v roku 1988. Prvé štyri domy boli podľa tohto štandardu realizované v Darmstadte (Nemecko) v roku 1990. Od doby prvých prototypov boli postavené už tisíce pasívnych domov, prevažne v nemecky hovoriacich krajinách a Škandinávii. Ako presadiť tieto myšlienky a návrhy vo svete? Je to beh na dlhú trať, o čom svedčí aj to, že v Severnej Amerike bol postavený prvý pasívny dom až v roku 2003 v štáte Illinois, ďalší, už certifikovaný, v Minnesote v roku 2006. V Českej republike bol prvý pasívny dom postavený v roku 2004, do roku 2008 ich boli už uvedené do prevádzky desiatky. V roku 2008 bol postavený sériový súbor 13 pasívnych domov v obci Koberovy u Turnova. Zdanlivo celý koncept nebol ničím novým  pod slnkom, ale ako to pri vtedajších technických a technologických možnostiach dosiahnuť. Myšlienka bola jednoduchá. Izolácia, či tepelná ochrana domu musí byť natoľko výrazná, aby bolo možné upustiť od konvenčného poňatia vykurovania a využívať energiu, ktorá sa ponúka mimo tieto klasické zdroje.
 

Podarilo sa vystavať dom, ktorého spotreba v priebehu sledovaných 15 rokov nepresiahla 10 kWh / (m²a), čo pri návrate v našom texte je možné klasifikovať ako niečo medzi nulovým a pasívnym domom. Pre lepšiu predstavu je to asi desatina spotreby klasického domu. Vynásobme cenami médií za klasický ohrev a pochopíme, kde sa skrýva tá snová dimenzia celého problému. Pochopiteľne všetky ďalšie aspekty ako zdravie, ekológia sú stále v hre. Medzitým sa pochopiteľne zmenilo mnohé a v súčasnej dobe je napríklad v Rakúsku dopyt po tomto typu bývania trojnásobný oproti ponuke.

Čo je potrebné pre tento spôsob bývania?

V kocke sú to:
 • orientácia miestností voči svetovým stranám
 • kvalitná izolácia stien a strechy
 • kvalitné výplne otvorov - okná a dvere vrátane rámov a zasklenie
 • neprievzdušnosť a vzduchotesnosť celého objektu
 • účinné vetranie s rekuperáciou

Steny, stropy

Zateplenie stien je nevyhnutnosťou, pretože v klasickej stavbe bez rekuperácie bol prestup vzduchu stenami (hoci nechcený) skoro nutnosťou, strán plesní a hocikedy aj čerstvého vzduchu. V prípade použitia rekuperácie vzduchu je naopak nevyhnutnosťou hermetické zaizolovanie domu, jeho obálky. Niekedy je maximálne zateplenie napr. polystyrénom spájané s možnosťou tvorby plesní. Rekuperáciou však tento problém odpadá. Vzduch sa čistí, je zbavený nadmernej vlhkosti.

Výplne otvorov

U okien a dverí je nevyhnutnosťou kvalitné trojsklo s použitím ušľachtilých plynov a polyesterové zrkadlové fólie. Rámy sú slabým článkom výplní otvorov. Preto je dobré mať ich zapustené v zosilnenej stene a starostlivo voliť ich tepelno-technické vlastnosti. Je možné aj vetrať klasicky oknami, ale vzhľadom ku komfortnosti vzduchu vo vnútri, to nutné nie je. Z tohto dôvodu sa niektoré krídla okien robia fixné, čím odpadajú ďalšie kolízne miesta (škáry a. i.). Na fotografiách vidíme, že v tomto type bývania  sú  vo veľkej miere využívané tieniace techniky, ako sú nepriedušné žalúzie v ráme s plným odvrátením otvoru, slnolamy, markízy a i..

Rekuperačná jednotka

Dosiahnuť na kritériá nízkoenergetických domov (pasívnych aj nulových) je prakticky nemožné bez využitia rekuperačnej jednotky. Čerstvý vzduch berie zvonku, ten čistí a ohrieva alebo chladí na potrebnú teplotu. Vzduch z miestnosti naopak vychádza cez výmenník, kde odovzdá svoje teplo prichádzajúcemu vzduchu. Nie je to len nejaké drobné zachytávanie tepla, ale v percentách to hocikedy znamená, že účinnosť rekuperátorov je 95%. Zvyšných 5% je dohrievanie elektricky alebo teplou vodou. Rozvody sú situované a riešené obdobne ako pri klimatizácii. Celá jednotka býva situovaná v technickej miestnosti, mimo obytnú časť domu. Rekuperátor je väčšinou tvorený výmenníkom, ventilátorom odťahu a ventilátorom čerstvého vzduchu.
 
Obe tieto sústavy majú svoje filtre, ktoré môžu byť doplnené peľovým filtrom pre alergikov, popr. filtrom z aktívneho uhlia proti vonkajším pachom. Je dobré túto jednotku kombinovať napr. so vzduchovým zemným výmenníkom tepla. Celý princíp pracuje na rozdiele teplôt v mieste zemného čerpadla (2 m pod zemou je konštantná teplota + 10 °C) a vonkajšej teploty v zime aj v lete. Často je využívané u týchto domov aj solárnych panelov. Čo sa týka otázky vnútorných krbov, nie je problém objekt krbom vybaviť, len sa neodporúča vložka s otvoreným ohniskom. Má to svoju logiku, pretože do vyváženého celku s prehľadnou a presnou výmenou tepla a vzduchu, vložíme prvok, ktorý systém v mieste krbu rozladí.
 
Ako v každej bájke, drobné ponaučenie. Ak vám bude niekto tvrdiť, že vám vytvorí dom s kvalitnou izoláciou a dosiahne tak efekt nízkoenergetických domov, ale bez rekuperačnej jednotky, neverte mu. Dobrá izolácia je vždy pochopiteľne ku prospechu veci. Ale ak je toto vytrhnuté z kontextu, dotyčný chytrák len ťaží z trendovosti celej problematiky.

Čo za čo?

Ak vezmeme cenu tohto bývania vo vzťahu voči úspore, potom vedzte, že hovoríme o navýšení ceny cca o 3 - 10% oproti úspore 40 - 60% ročne za vykurovanie. Ekologickosť a ekonomickosť sú len časťou výhod nízkoenergetického bývania. Ťažko môžeme kvantifikovať napríklad zdravé prostredie pre alergikov, ľudí s dýchacími ťažkosťami, chorých, ale aj starších ľudí.

Ako taký dom spoznáme?

Často je to stavba ako každá iná. Avšak niektoré danosti sú aj v tejto problematike vhodné k nasledovaniu. Fasády aj celá stavba sú väčšinou tvorené rovnými plochami, bez zbytočných výstupkov, úskokov a komplikovaných tvarových výstrelkov. Je jasné, prečo tomu tak je. Zložité tvary sa horšie izolujú, komplikujú nám stavbu tepelnými mostmi a zložitými detailmi. Najvýhodnejšie by bolo vyrobiť dom v tvare gule, keď pri najmenšom povrchu, docielime najväčšieho objemu. Tento tvar však nie je technicky i technologicky využiteľný, takže sa ponúka hlavne kubus, kocka, hranol, popr. časti valca, kužeľa alebo ihlanu a ich prieniky. Objekt je vhodné vkusne prepojiť s prírodou, zapustiť do svahu, využiť prirodzenej izolácie rastenou zeminou. Okná pokiaľ možno nedávame veľkoplošné a tiež sa vyhýbame zložitým detailom. Vzhľadom k cene kvalitných rámov a trojskiel  so špeciálnou úpravou, je vhodné stavbu nepredražovať. Fasády môžu byť vrstvené, veľmi pestré, ale i tu je potrebné hľadieť na farby, ktoré fasádu zbytočne ohrievajú. Rozdiel teploty u tmavej fasády môže byť o 3 až 5 ° C vyššia ako u fasády svetlej.
 
Obdobne to platí aj o materiálovom spracovaní. Aj z týchto pravidiel existujú výnimky, viď.  detská škôlka s veľkoplošným presklením fasády a i..  Ale ak chceme udržať v rozumnej miere naše výdavky na obstaranie stavby, je dobré tieto princípy vziať do úvahy. To však neznamená, že v týchto mantineloch nemožno postaviť zaujímavú a osobitú stavbu. Naše ukážky na fotkách sú toho dôkazom. Ľahko strohé a technicistické poňatie doplnené prievlakmi, radením okien, citlivé svojím zakomponovaním do celku okolia, doplnené vkusne zeleňou, farebnosťou fasády, slnolamami apod. vyznieva veľmi moderne, vkusne a usporiadane. Aj tu platí okrídlené, menej je niekedy viac. Opak stretávame dnes na každom kroku.
Ak Vás zaujíma niečo, čo sa dotýka spomínanej témy, prípadne aj iných vecí spojených s bývaním, potom na vaše otázky odpovieme na našom diskusnom fóre na týchto stránkach. Ak je vašu otázku možné vyriešiť na tejto platforme, je vám naša pomoc plne k dispozícii. Pochopiteľne tu máme obmedzené možnosti a nie je možné pre každého napísať obsiahly článok o čiastkovom riešení daného prípadu. Ak problém vyžaduje rozsiahlejší zásah, potom sa môžete cez naše stránky spojiť s autorom a dohodnúť si osobný kontakt s prípadným riešením za spolupráce architekta.

Použité zdroje:

 • CENTRUM PASÍVNÍHO DOMU
 • ASTING CZ PASÍVNÍ DOMY s.r.o.
 • WIKIPEDIE

Ing. arch. Petr Brandejský


 Aký projekt si mám vybrať? 

To že pri výbere projektu nás v zásadnej miere ovplyvňuje náš pozemok sme si už vysvetlili.
Je veľmi dôležité uvedomiť si, že čím lepší projekt, tým menšia odchýlka je pri výpočte ceny stavby vášho domu.
*Čo brať do úvahy pri výbere projektu?
Pred výberom projektu je potrebné odpovedať si na zásadné otázky. Aké majú byť funkčné vlastnosti domu? Ako by mal dom vyzerať?
Funkčné vlastnosti domu znamenajú aké potreby pre bývanie má dom spĺňať. (počet izieb, kúpeľní, dieľňa, garáž atď.) V rámci vzhľadu sa jedná hlavne o vonkajší tvar objektu.
Aký typ projektu si mám vybrať?
Štandardne sú k dispozícii dve možnosti. Prvou je tvorba projektu presne na mieru projektantom. Druhá možnosť je nákup katalógového projektu. Spomenieme základné výhody a nevýhody obidvoch typov.
 
Projekt na mieru z projekčnej kancelárie
+ detailné spracovanie projektu (podľa kvality projektanta) - vysoká cena
+ zachytenie atypických predstáv klienta - doba spracovania
+ možné osadenie projektu na konkrétny pozemok (v prípade že máte k dispozícii pozemok) 
+ malá odchýlka pri naceňovaní 
Katalógový projekt
+ cena - chýba osadenie na konkrétny pozemok
+ okamžite k dispozícii pre vybavovanie stavebného povolenia - chýbajú určité detaily
+ možnosť výberu spomedzi veľkej ponuky projektov (inšpirácia) Nie je naším úmyslom odporúčať jeden typ projektu. Každý typ je vhodný pre určitého klienta. Pokiaľ vyžadujete aby bol Váš dom špecifický a máte jasnú predstavu o tom aký by mal byť Váš dom, je lepšou voľbou oslovenie kvalitnej projektovej kancelárie. Tento spôsob bude vyžadovať vysokú mieru spolupráce a podstatne viac financií.
Vo veľkej väčšine prípadov odporúčame našim klientom druhú alternatívu - katalógový projekt. Množstvo klientov prichádza za nami s tým že si nevedia vybrať projekt, ktorý by im vyhovoval. Na projekt z katalógu sa ale treba pozerať v globále (má spĺňať všeobecné požiadavky klientov). Ak si vyberiete dobrú stavebnú firmu, nebude absencia detailov v katalógovom projekte problémom. Každý katalógový projekt je možné určitým spôsobom upraviť a dostať tak aj lacnejšiu variantu projektu do jedinečného stavu s ktorým budete spokojní.
Najlepšie je požiadať o pomoc profesionálov. Sme tu pre Vás.

Prídal: Admin (iris)

Ide o najčastejšie kladenú otázku takže sa jej povenujeme. Často sa nás klienti spýtajú cez telefón koľko by stál „taký malý domček", alebo" po čom staviate štvorec rodinného domu" a podobne...

Odpoveď na takéto typy otázok je pre korektného profesionála nemožná. Na výstavbu vplýva toľko faktorov, že bez ich bližšieho spoznania nie je možné bez toho aby sa klient zavádzal, odpovedať. Spomenieme pre objasnenie príklad: Výstavba domu podľa toho istého počiatočného projektu môže byť 100 000,-Eur, ale rovnako aj 200 000,-Eur. Klient sám určuje nároky na kvalitu svojho bývania. V dnešnej dobe, keď existuje nepreberné množstvo materiálov a vylepšení nie je problém zabudovať do nášho rodinného domu tie najmodernejšie a častokrát aj najdrahšie výdobytky. 
Cenu ovplyvňuje takmer vždy samotný klient.
 
Samozrejme tých ovplyvnení je viac, ale pre všetky platí, že osobné stretnutie a spoznanie problematiky do detailov je pre klienta ako aj pre firmu najprínosnejšie.
Existuje ešte množstvo otázok ohľadom výstavby rodinného s ktorými Vám veľmi radi pomôžeme.
Doplnené:
Vytvorili sme pre Vás nacenené projekty podľa aktuálnych cien. Oproti odhadovaným katalógovým cenám sú doplnené a nacenené nevyhnutné položky. To znamená, že jediné čo potrebujete je rovinatý pozemok s inžinierskymi sieťami a cenu, ktorá je uvedená v akciovej ponuke, môžete brať ako reálnu.
Viac o akciových projektoch

Prídal: Admin (iris)

Čo je na výkaze - výmere dôležité?

Bez výkazu výmeru neexistuje spôsob pre nacenenie výstavby domu. 
Výkaz - výmer je základný súpis prác a materiálu potrebných pre realizáciu požadovaného projektu.
Pre každú jednotlivú položku rozpočtu musí byť stanovené jej množstvo. Dobrý projekt obsahuje podrobný výkaz výmer. Ak výkaz výmer pri projekte nie je, je nevyhnutné vyhotoviť ho a doplniť. Je bežnou chybnou praxou, že pri naceňovaní si každá firma vytvorí svoj vlastný výkaz, v prípade, že ho nedostane od klienta.
 
Tento krok, ale spôsobí u klienta zásadné problémy pri rozhodovaní komu výstavbu svojho domu zadať, pretože je tu tendencia vybrať najlacnejšiu ponuku.
 
Najlacnejšia ponuka, ale môže obsahovať množstvo nepresností a tým pádom aj zlé rozhodnutie. Naproti tomu ak klient odovzdá všetkým firmám jednotný výkaz výmer vie si ich ponuky porovnať aj napriek nepresnostiam, ktoré sa vo výkaze nachádzajú. Dobrá 
firma vzápätí upozorní klienta na možné nedostatky a výkaz - výmer opraví.

Prídal: Admin (iris)

Stavba domu na kľúč je služba, ktorá prináša klientovi možnosť nevybočiť zo svojich aktivít. Všetky dôležité činnosti preberá na seba spoločnosť, ktorá stavia rodinný dom na kľúč. Vo vyspelých ekonomikách sa táto služba poskytuje štandardne vo vysokom percente prípadov v tej najvyššej kvalite. Na Slovensku je stále málo spoločností , ktoré dokážu dodržať a splniť všetky potrebné služby pri výstavbe domov na kľúč. Využitím tohoto systému práce si zabezpečíte nástup stavebnej spoločnosti už pri výbere pozemku a zvolení správneho projektu domu tak, aby spĺňal predstavy bývania pre Vás a Vašich blízkych.
Prídal: Admin (iris)

Pri rozhodnutí stavať je potrebné mať na pamäti to, ze staviate pravdepodobne len raz. Pri stavbe domu na kľúč všetky materiály a pracovné postupy odsleduje odborník. Každá práca, a materiál ktorý bude zakrytý a nebude k nim viac prístup, bude dôkladne skontrolovaný. Na stavbu a postupy prác dohliada stavebný dozor, ktorý kontroluje dodržiavanie stavebných noriem a predpisov, používanie certifikovaných stavebných materiálov a samozrejme podrobne kontroluje stavebný denník. Certifikát zaručuje klientovi kvalitu výrobku, ktorý má zabudovaný do svojho rodinného domu. Pri dostavbe rodinného domu, či už pri poteroch, dlažbách, vykurovaní, omietkach, zateplení, sadrokartónoch, streche, elektroinštaláciách, alebo technológiách je potrebné vyberať tie správne kombinácie, aby klient za svoje financie dostal tú najlepšiu možnú kombináciu pre svoj dom.
Prídal: Admin (iris)

-poradenstvo pri výbere pozemku pre konkrétny dom na kľúč

-poradenstvo pri zvolení vhodného projektu domu
-konzultácie pri výbere stavebných materiálov
-pomoc pri zvolení financovania výstavby domu
-dodávka všetkých materiálov
-kompletná výstavba od základov stavby po vybudovanie interiérov
-stavebný dozor
-vedenie detailného stavebného denníka

Prídal: Admin (iris)

Jednou z možností ako sa dostať k vlastnému rodinnému domu je postaviť si ho svojpomocne. Tento spôsob Vám môže ušetriť časť zdrojov. Najťažšou časťou výstavby Vášho RD je bezpochyby „hrubá stavba" jej realizácia je náročná na zemné práce (sú potrebné stroje napr. bager) ako aj na odborné vedomosti staviteľa. Je to najťažšia časť prác. Geodetické zamerania, výkopy, osadenie prípojok a šácht, prepravy betónu, murovanie obvodového plášťa, osadenie krovu, položenie strešnej krytiny aj montáže strešných zvodov dažďovej vody. Tieto práce sa nedajú robiť bez odborných vedomostí a každá chyba v tejto časti stavby je neodpustiteľná a vypomstí sa Vám v budúcnosti. Preto sa nespoliehajte na vlastné sily. Pokiaľ v danej oblasti nie ste odborník, zverte túto prácu nám profesionálom. Nechceme tým povedať, že ďalšie práce: ako sú rozvody médií, kúrenie, osadenie okien, dverí , podláh, montáž sanity, obklady dlažby a izolácie sú menej dôležité to nie ! Chceme povedať len to, že väčšinou tieto práce zvládne jeden odborný pracovník s pomocníkom a môžete ich robiť postupne,  pomocné práce môže robiť aj úplný laik a tým môžete ušetriť. Inak povedané ak budete dokončievať svoj dom rok, alebo dlhšiu dobu na kvalite to nebude poznať, veľakrát dokončenie závisí od prísunu peňazí. Rôzne akcie na zriaďovacie predmety, obklady, dlažby, podlahy umožňujú ušetriť.
Prídal: Admin (iris)

Log In

Search

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024