Bytovka, alebo Zdravý domov Ne, 19.05.2024, 18:13 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu


Doporučené riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Fotovoltaické kúrenie

Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC) sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltaických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltaických panelov. Systémy fotovoltaického kúrenie by mali byť vždy predradené pred ohrievačmi vody. Systémy kúrenia a ohrevu vody komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltaické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania. 

1. Elektrické kúrenie DC, elektrické kúrenie AC a ohrev vody s výkonom fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

 
 
Doporučené riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy. 

Podlahové kúrenie je riešené výhrevným vodičom v podlahe, ktorý je zapojený na zdroj striedavého prúdu (AC) zo siete. Pripojenie do siete garantuje vykurovanie v čase, keď je nedostatok slnečného žiarenia. Pod výhrevný vodič AC sa do podlahy uloží druhý výhrevný vodič Logitex, ktorý je priamo pripojený na prúd z FV panelov (DC). Akumulácia DC do podlahy optimalizuje tepelný príkon zo slnka. Cez deň slnko zohrieva dom cez okná a zároveň akumuluje energiu cez zariadenie Logitex do podlahy. Večer a v noci stúpa naakumulované teplo z podlahy do domu. Preto je dôležité, aby bol vykurovací vodič Logitex uložený hlbšie v podlahe. Podlahové kúrenie pomocou výhrevných vodičov AC vyžaduje oproti iným systémom kúrenia minimálnu investíciu. 
Ohrev pitnej vody je zabezpečený prostredníctvom zásobníka objemu 300-500 l so systémom riadenia Logitex. Do zásobníka je priamo pripojený FV zdroj 1-2 kW DC, ku ktorému sa automaticky pripája druhý zdroj z FV panelov, po vypnutí podlahového kúrenia DC. Z nádrže je naviac možné pripojiť práčku a umývačku riadu, ktoré nebudú (alebo len minimálne) odoberať elektrinu zo siete pre svoj ohrev vody, čím dochádza k významnej finančnej úspore za odber elektriny zo siete a zároveň sa optimalizuje využitie ekologicky vyrobenej elektriny z fotovoltaických panelov. Inštalácia 4 kW fotovoltaického zdroja zabezpečí pri správnej polohe panelov, ročnú výrobu elektriny na úrovni 4.000-5.000 kWh. O túto hodnotu klesne odber elektriny zo siete a pre nízkoenergetické a pasívne domy to znamená v celkovej energetickej spotrebe domu, výrazne vyšší podiel výroby a spotreby vlastnej elektriny ako samotný nákup elektriny z verejnej siete. Pritom nízkoenergetický a pasívny dom nie je pripojený s vlastnou výrobou elektriny do verejnej siete! Nie sú potrebné žiadne povolenia a schvaľovania z distribučnej spoločnosti, napriek tomu je majiteľ domu výrobca elektriny z obnoviteľného zdroja.

Viac info o elektrickom podlahovom kúrení TU

2. Elektrické podlahové kúrenie a ohrev vody. 
Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

  
 
Ekologicky vyrobená elektrina z FV panelov môže byť priamo napojená na podlahové vykurovanie Logitex alebo na akumulačnú elektrickú pec Logitex (LXDC/PEC). Pomocou riadiacich boxov LXDC/H alebo LXDC/S a izbovými termostatmi sa elektrina z FV panelov využíva na kúrenie ako aj na ohrev teplej pitnej vody v zásobníku Logitex. Pri takomto zapojení má prednosť podlahové kúrenie, ktoré po nahriatí miestnosti automaticky presunie elektrinu z panelov do hybridného zásobníka vody Logitex. 

V mimovykurovacej sezóne a aj po nahriatí vody v zásobníku vody, sa elektrina z FV panelov automaticky posunie pre ďalšie využitie (menič, batérie alebo ďalší hybridný zásobník vody Logitex). 

 

3. Elektrické podlahové kúrenie 1-2 kW DC a ohrev vody. 
Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

  
 
V schéme č. 3 je princíp elektrického kúrenia a ohrevu vody rovnaký ako v schéme č. 2. Rozdiel je vo väčšom FV zdroji (1-6 kW DC) a použití väčšej nádrže (300-2000 l) do ktorej je priamo privedený FV zdroj (1-4 kW DC). Na kúrenie je cez LX DCBOX/H (S) priamo pripojený fotovoltaický zdroj (1-2 kW DC). Po nahriatí miestnosti kúrením sa elektrina (DC) z FV panelov automaticky presunie do LXDC BOX 1-6 kW DC a pripojí sa k primárnemu ohrevu vody fotovoltaikou. Využitie DC prúdu z FV panelov po nahriatí nádrže je rovnaké ako pri schéme č. 2. 
 

4. Elektrické podlahové kúrenie 1-4 kW DC a ohrev vody. 
Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

  
 

Fotovoltaika pre kúrenie a ohrev vody sú v princípe rovnaké ako pri schéme č. 2 a 3. Rozdiel je vo zvýšenej kapacite pre elektrické kúrenie na 1-4 kW DC. Využitie prebytku elektriny z fotovoltaického zdroja pri vypnutom kúrení a nahriatom zásobníku je rovnaké ako pri schéme č. 2. 
 

5. Elektrické kúrenie pre objekty bez prívodu striedavého (AC) prúdu zo siete. 

Výkon fotovoltaiky 0,5 – 2,0 kW DC

  

Priame napojenie fotovoltaických panelov na akumulačnú piecku LXDC/PEC je veľmi vhodné pre temperovanie, ohrev stavieb a objektov ako napríklad chaty, sklady, vlhké miestnosti a pod. Kúrenie nie je závislé na prívode striedavého prúdu (AC) zo siete. Je úplne autonómne, vypínanie a zapínanie sa ovláda manuálne pomocou poistkového odpojovača. Akumulačná pec LXDC/PEC je vyrobená a nadimenzovaná pre veľmi vysoké teploty, preto môže byť zapojená priamo na fotovoltaický zdroj o max. výkone 2,0 kW DC. 


6. Elektrické kúrenie a ohrev vody s vysokým výkonom fotovoltaiky do 18 kW DC
  

Pre objekty a priemyselné prevádzky kde je potrebný permanentný ohrev vody je možné dodať nádrže, kde je možné pripojiť 6 kW DC, 12 kW DC alebo 18 kW DC. V praxi sa využívajú v poľnohospodárstve – živočíšnej výrobe, v priemysle pre prevádzky, kde sa používa para, pri doohreve kurenárskej vody pri centrálnom zásobovaní tepla, kde sa zásobníky s príkonom 18 kW DC osadzujú na vratnú vetvu uzavretého obehu vykurovacej vody. 

 

7. Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach.
Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

  


Pri použití dvoch závesných nádrží Logitex do 200 l a fotovoltaického zdroja 1-2 kW má prioritu nádrž, ktorá je zapojená na spiatočku kúrenia. Fotovoltaika zohrieva vodu, ktorá sa vracia z kúrenia. 

Príklad: do podlahového kúrenia vstupuje voda zohriata na cca 30 °C a vracia sa vychladená na cca 20 °C. Zásobník, ktorý je pripojený na vykurovaciu vodu, ktorá sa vracia, zohreje za slnečného dňa vodu späť na 30 °C, ktorá cez hlavný zdroj (tepelné čerpadlo, plynový alebo elektrický kotol a pod.) len preteká, čím sa šetrí elektrina zo siete alebo plyn. Po nahriatí vody na prednastavenú teplotu sa elektrina z panelov automaticky prepojí do zásobníka na ohrev pitnej vody. 


 

8. Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach.

Výkon fotovoltaiky 1-6 kW DC

  

Princíp využitia fotovoltaiky na kúrenie a ohrev vody je v princípe rovnaký ako pri schéme č.7. Rozdiel je v tom, že je použité väčšie množstvo fotovoltaických panelov (1-6 kW DC), je použitá väčšia stacionárna nádrž pre ohrev pitnej vody ( 300-2000 l). Pre priamu podporu kúrenia v závesnej nádrži (do 200 l) je privedený fotovoltaický zdroj 1-2 kW. Do stacionárnej nádrže je priamo privedený FV zdroj 1-2 kW alebo 1-4 kW. Po nahriatí zásobníka na ohrev kúrenia sa elektrina z FV panelov automaticky presunie do veľkej stacionárnej nádrže na ohrev pitnej vody. Ak je nahriaty a odpojený zásobník na ohrev kúrenia a zároveň je nahriaty aj stacionárny zásobník na ohrev pitnej vody, elektrina z FV panelov sa môže automaticky využiť na výrobu vlastnej elektriny, nabíjanie batérií, do ďalšieho hybridného zásobníka Logitex alebo do elektrického kúrenia Logitex. Ak bude použitý menič DC/AC s pripojením do siete, je možné využiť funkciu LXDC BOX a jeho bezpotencionálne ovládanie ďalšieho zariadenia. Napríklad, ak sa zapnú zariadenia - elektrický kotol, tepelné čerpadlo alebo klimatizácia, elektrina z FV panelov sa automaticky z ohrevu vody prepne do meniča a ten začne dodávať striedavý prúd do zariadenia. Ak zariadenia majú spotrebu elektriny rovnajúcu sa výrobe elektriny z FV panelov, neodoberajú z verejnej siete žiadnu elektrinu, čo znamená, že majiteľ zariadenia si vyrába teplo alebo chlad zdarma. Ak je výroba z FV panelov nižšia ako je aktuálna spotreba zariadenia, rozdiel si zariadenie odoberie zo siete. LXDC BOX má funkciu ON/OFF Grid. Pri aktivácii funkcie OFF Grid, menič DC/AC pracuje len v prípade, že si elektrinu vyžiada pripojené zariadenie. Pri aktivácii ON Grid, menič dodáva elektrinu do siete po nahriatí zásobníkov aj v prípade, že pripojené zariadenie elektrinu nepotrebuje. 

9. Kúrenie a ohrev vody v dvoch nádržiach, bez použitia elektrického kotla.
Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

  
 
Pri použití stacionárnej akumulačnej nádrže (300-2000 l) s ohrevom kurenárskej vody fotovoltaikou (1-6 kW DC) a súčasne elektrickým prúdom zo siete (3-12 kW AC) nie je potrebný elektrický kotol. Akumulačná nádrž pre kúrenie využíva FV panely (1-4 kW DC) pre ohrev kurenárskej vody. V prípade nedostatku slnečného svetla sa automaticky zapne ohrev z verejnej siete. Po nahriatí akumulačnej nádrže dôjde k automatickému presunu elektriny z FV panelov do druhej nádrže na ohrev pitnej vody, kde je priamo privedený zdroj z FV panelov o výkone 1-2 kW DC. Po pripojení zdroja z prvej akumulačnej nádrže, v druhej nádrži na ohrev pitnej vody je k dispozícii celý zdroj elektriny z FV panelov (1-6 kW DC). LXDC BOX má bezpotencionálnu funkciu ako aj funkciu ON/OFF Grid. Uvedené funkcie sú popísané pri schéme č. 8. 

 

10. Kúrenie a ohrev vody v jednej nádrži.
Výkon fotovoltaiky 1-4 kW DC (1-6 kW DC)

  
 
Jedna univerzálna stacionárna nádrž (300-2000 l) pre ohrev pitnej vody, umožňuje ohrev pitnej vody ako aj kurenárskej vody v jednej nádrži. Ak sa nekúri, výkon z FV panelov zohrieva celú nádrž a celý obsah nádrže je určený pre spotrebu teplej pitnej vody. Akonáhle sa zapne kúrenie, teplo v spodnej časti nádrže sa pomocou trubkového výmenníka presunie do kúrenia. Vzhľadom na vysoké teploty z FV zdroja v nádrži, je potrebné použiť zmiešavací ventil na okruh kúrenia, aby nedošlo k prehriatiu kúrenia. Funkcie LXDC BOX, bezpotencionálne pripojenie, ON/OFF Grid, dodávka elektriny do meniča a batérií sú popísané v schéme č. 8. 

 

11. Kúrenie pevným palivom a ohrev vody fotovoltaikou.
Výkon fotovoltaiky 1-2 kW DC

  
 
Vykurovanie pomocou pevného paliva (drevo, pelety a pod.) s následnou akumuláciou vo veľkej akumulačnej nádrži, v ktorej je ponorená smaltovaná nádrž pre ohrev pitnej vody v objeme 100-313 l, zabezpečuje teplú pitnú vodu počas kúrenia pevným palivom. V prípade, že sa nekúri alebo sa kúri nepravidelne, ohrev vody je zabezpečený v hybridnom zásobníku Logitex pomocou FV panelov a v prípade nepriaznivého počasia aj elektrickým zdrojom zo siete (AC). Je to ideálne zapojenie pre používateľov pevného paliva, pretože nemusia mimo vykurovacej sezóny kúriť len kvôli ohrevu teplej pitnej vody. Teplú vodu zabezpečí fotovoltaika a v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia elektrina zo siete. V zime, keď je slnečný svit malý, jeho nedostatok sa kompenzuje ohrevom vody vo veľkej akumulačnej nádrži pomocou pevného paliva. V takomto prípade teplá voda z akumulačnej nádrže preteká cez hybridný zásobník Logitex a fotovoltaikou sa dohrieva. Po nahriatí zásobníka Logitex, sa elektrina z FV panelov môže automaticky presunúť do meniča, batérií, ďalšieho zásobníka vody Logitex alebo kúrenia Logitex. 
Category: Fotovoltaické kúrenie | Added by: iris (22.04.2015)
Views: 5390 | Tags: ohrievače, elektromobily, fotovoltaika, solárne kolektory, tepelné čerpadlá, solárne osvetlenie, ohrievače vody, kolektory, fotovoltaické panely | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Log In

Search

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024     

#uMenuDiv1 li {font-size:18px;}