Bytovka, alebo Zdravý domov Ne, 19.05.2024, 18:42 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu

Popis a vlastnosti „novej konštrukcie obvodového plášťa“
 

Základom dielcov pre „Dom jedným ťahom“ je LiaporBetón. Obvodový plášť je vytvorený zo sendvičových panelov hrúbky 340 mm. Priečny alebo pozdĺžny nosný systém tvoria priečky hrúbky 150 mm. Modulová sieť je navrhnutá na rozpätí od 4,2 m do 6,0 m (modul n x 300). Stropy sú vytvorené zmonolitnením železobetónových poloprefabrikovaných stropných dielcov (tzv. filigránov). Strešná konštrukcia je riešená dreveným krovom s pálenou krytinou (typ krytiny závisí od požiadaviek konečného užívateľa a je súčasťou projektovej dokumentácie).
Pri návrhu novej konštrukcie obvodového plášťa pre obytné stavby bola zohľadnená snaha zvoliť parametre konštrukcie podľa požiadaviek kladených na dom tak, aby boli vyvážené. Panely obvodového plášťa sú riešené ako sendvičové, pričom nosná časť (hr. 150 mm) a membrána (hr. 70 mm) sú vyhotovené z ľahkého betónu LC 16/18 vyrábaného z Liaporu. Tepelný izolant hr. 120 mm, medzi membránou a nosnou časťou, je vyhotovený pomocou PUR peny. Kvalita budúcej stavby je zabezpečená už pri výrobe. Dielce sú vyrábané pod odborným dohľadom a bez vplyvu klimatických podmienok. Diely vyrobené a pred pripravené podľa vybraného projektu je možné na stavenisku jednoducho zostaviť a stavbu rýchlo dokončiť.


Návrh skladby obvodového plášťa bol vykonaný pre teplotnú oblasť až -18 °C, ktorá reprezentuje maximálnu náročnosť teplo-technických požiadaviek na obvodovú konštrukciu pre celé územie Slovenska. Takáto skladba dovoľuje uvažovať s minimálnym tepelným odporom Rmin = 5,0 (m2.K/W) v zmysle STN 730540-2:2002. 

Hrúbka tepelnej izolácie bola určená výpočtom pri zvolenom riešení s tenšou nosnou stenou, väčšou hrúbkou izolácie a vrstvy z ľahkého betónu – požadované parametre sa tak dosiahli pri menšej hrúbke steny a menších nákladoch.


Skladba obvodového plášťa bola posúdená z hľadiska rizika kondenzácie vodných pár, tepelných a difúznych odporov vrstiev a priebehu teplôt a parciálnych tlakov, celoročnej bilancie vlhkosti (s/bez vplyvu slnečného žiarenia), posúdenie celoročného vlhko-stenného režimu konštrukcie, a posúdenie hygienického kritéria (riziko vzniku plesní) v kúte a mimo kúta.
Posúdením sa došlo k záveru, že takéto technické riešenie obvodového plášťa je hygienicky vyhovujúce a nie je predpoklad vzniku plesní.

Vzájomné stykovanie panelov:

 

Navrhnutý technologický postup výstavby objektov minimalizuje vznik tepelných mostov a zabezpečuje z teplo technického hľadiska optimálne vyhotovenie stykov panelov obvodového plášťa spolu s vnútornými priečkami. Uvedený postup je realizovaný dodatočným zaizolovaním stykov polyuretánovou penou.


Konštrukčný systém

Zvislé konštrukcie – steny

Všetky zvislé konštrukcie (obvodové, vnútorné nosné aj deliace steny) sú navrhnuté a vyrobené ako veľkoplošné dielce z ľahkého keramického LiaporBetónu, pevnostnej triedy 18 MPa a objemovej hmotnosti len 1 400 kg/m3.

Stropná konštrukcia
Skladá sa z masívnych prefabrikovaných polostropných dosiek s monolitickou nadbetonávkou (vznikne tuhá stropná tabuľa). Hrúbka dosiek v závislosti od typu rodinného domčeka je 18 cm až 20 cm.

Schodiská
Montované, celoposchodové točité schodisko je uložené v dolnej časti na základovú dosku, v hornej časti na stropnú tabuľu (ozub) a ďalej zapustené pomocou dvoch konzol do obvodovej steny. Je taktiež odliate z LiaporBetónu. Schodisko umožňuje akúkoľvek neskoršiu povrchovú úpravu.

Riešenie inštalácií
Použitá elektrická sústava (zložená zo škatúľ, trubiek, viečok, spojok) umožňuje jednoduché umiestnenie elektrických rozvodov, TV, telefónu.

Kúrenie, voda, odpady
Rozvody sú vedené v konštrukcii podlahy, v mieste napojenia je vyrobená drážka v stenovej konštrukcii. Hĺbka a veľkosť drážky je dimenzovaná podľa typu zriaďovacieho predmetu. Našou snahou je v maximálnej miere pri všetkých typoch domov smerovať umiestnenie hygienických centier „nad sebou“, a tým zjednodušiť a zlacniť montáž týchto inštalácií.

Detaily stykov konštrukcie 
Návrh stykov dielcov je urobený s dôrazom na elimináciu prípadných viditeľných vlasových trhliniek, ktoré vznikajú spojením rôznych materiálov. Z týchto dôvodov je veľkosť jednotlivých dielcov volená tak, aby v mieste spojenia v interiéri napr. obvodových prvkov, bola ukotvená priečka. Jednotlivé styky stien sú vyriešené pomocou lanových kotiev, ktoré zaručujú jednoduchú montáž a veľmi spoľahlivý spoj.
Optimálne vyhotovenie stykov panelov s ohľadom na minimalizovanie vzniku tepelných mostov je realizované dodatočným zaizolovaním stykov polyuretánovou penou.

Návrh konštrukcie a vykonané skúšky:
Návrh, statické posúdenie, konštrukčné detaily riešenia stykov, tepelnotechnické výpočty a návrh skladby obvodového plášťa vypracovala firma A-Z PROJEKT, s.r.o. Žilina. Skúšky, ktoré potvrdzujú deklarované vlastnosti, vykonal Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava.
Legislatívne požiadavky na výrobky: 
Steny z vystuženého ľahkého betónu Liapor a železobetónové poloprefabrikované stropné dosky Filigrán spĺňajú požiadavky európskych harmonizovaných noriem STN EN 14992 a STN EN 13747. Výrobca má na uvedených výrobkoch vykonané preukazovanie zhody v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov. Certifikáciu vnútropodnikovej kontroly vykonala Notifikovaná osoba č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Bratislava.

Záver:
Nová konštrukcia obvodového plášťa pre obytné stavby je evolučným pokračovaním riešení určených pre bežné stavby. Odlišujú sa lepšou tepelnoizolačnou schopnosťou, vyššou kvalitou a tesnosťou.
Aj v tejto oblasti ide vývoj dopredu a tento návrh rešpektuje a zohľadňuje všetky moderné trendy. Vyznávači nových stavebných technológií a ekologického bývania určite ocenia možnosti moderného stavebnicového systému výstavby z veľkoplošných dielcov z ľahkého keramického betónu, ktorý umožňuje stavať rýchlo, lacno a kvalitne. Diely vyrobené a predpripravené podľa vybraného projektu, je možné na stavenisku jednoducho zostaviť a stavbu rýchlo dokončiť.

 


 

Log In

Search

Calendar
«  Maj 2024  »
NePnUtStŠtPtSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Entries archive

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024     

#uMenuDiv1 li {font-size:16px;}