Bytovka, alebo Zdravý domov Pt, 19.07.2024, 22:12 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu

Najnovšie vedecké výskumy preukazujú, že: nesprávna životospráva v kombinácii s vodou s vysokým obsahom minerálov anorganického pôvodu spôsobuje závažné zdravotné problémy ako sú žlčové kamene, upchávanie ciev, zvýšený krvný tlak a usadzovanie toxických látok v pečeni, mozgu, kostiach a iných častiach organizmu.

VODA, všade okolo nás Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Život vznikol vo vode a bez vody život opäť zanikne. Život bez vody nie je možný, voda je našou každodennou súčasťou, je všade okolo nás a aj v nás. Kvalita života sa posudzuje podľa sociálneho štandardu, podľa dostupnosti vzdelania, zdravotnej starostlivosti no v neposlednom rade podľa kvality životného prostredia a dostupnosti kvalitných produktov zdravej výživy, ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitu života. No ani najlepšie vzdelanie a najkvalitnejšie biopotraviny nezabezpečia dlhodobo kvalitný život a zdravie pre človeka, ak nemá prístup k zdroju kvalitnej pitnej vody. Pojem „prístup k pitnej vode

VODA, všade okolo nás 

Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Život vznikol vo vode a bez vody život opäť zanikne. Život bez vody nie je možný, voda je našou každodennou súčasťou, je všade okolo nás a aj v nás.

Kvalita života sa posudzuje podľa sociálneho štandardu, podľa dostupnosti vzdelania, zdravotnej starostlivosti no v neposlednom rade podľa kvality životného prostredia a dostupnosti kvalitných produktov zdravej výživy, ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitu života. No ani najlepšie vzdelanie a najkvalitnejšie biopotraviny nezabezpečia dlhodobo kvalitný život a zdravie pre človeka, ak nemá prístup k zdroju kvalitnej pitnej vody.

Pojem „prístup k pitnej vode" berieme ako samozrejmý fakt. Bohužiaľ pojem „pitná voda" podľa dnes existujúcich noriem zďaleka nezodpovedá predstavám moderného človeka o „kvalitnej pitnej vode", o čírej vode príjemnej chuti bez chlóru, ťažkých kovov a rádioaktívnych častíc, o vode, ktorá človeka naplní príjemným pocitom, že v každom pohári vody je len to, čo organizmus s vodou skutočne potrebuje.

Prosím, v pokoji pri šálke kávy alebo čaju sa zamyslite nad tým, či máte „prístup ku kvalitnej pitnej vode", pretože  

OD KVALITY PITNEJ VODY PRIAMO ZÁVISÍ KVALITA ŽIVOTA.


PROBLÉM 1-AKÚ VODU PIJEME?

V priemere iba 2 % z vody, ktorá sa k nám dostane z vodovodnej siete, je použitá na priamu konzumáciu, či už vodu používame na pitie alebo prípravu pokrmov. Ostatná voda sa v domácnosti použije na technické a hygienické účely a mnohokrát na polievanie záhrady alebo prevádzku bazénu. Preto je ekonomicky neúčelné a technicky pravdepodobne nemožné upraviť takéto množstvo vody do kvality, ktorá by okrem hygienických noriem spĺňala aj požiadavky moderného človeka na kvalitnejšiu vodu zbavenú do maximálnej možnej miery pre človeka nebezpečných látok ako sú chlór, ťažké kovy, dusičnany, baktérie a ďalšie.

-Voda z vodovodnej siete: vyrába sa úpravou a filtrovaním vody z podzemných a pozemných zdrojov, dezinfikuje sa chlórovaním, iba 2 % sa použijú na pitie a varenie, znehodnotená starými potrubiami, normy pre pitnú vodu?????, zvýšená tvrdosť.
Na Slovensku v oblasti Žitného ostrova máme jedny z najväčších a najkvalitnejších zásob podzemných vôd v Európe vhodných k úprave na pitnú vodu, ktorá v prípade, že po analýze z vodárenskej spoločnosti spĺňa predpísané normy, je mnohokrát znehodnotená transportom vo vodovodných potrubiach, ktorých vek v niektorých prípadoch prevyšuje 30 rokov.-Minerálna voda: vysoký obsah minerálov,  anorganického pôvodu, nevhodná na dlhodobé používanie, nevhodná na varenie.
Alternatívou k vode z vodovodnej siete je voda balená, ktorú si mnohí z nás kupujú, alebo kupovali v obchodoch a nosili alebo ešte stále nosia domov. Vo väčšine prípadov je to lepšia alternatíva k vode z vodovodu, ktorá okrem toho, že je ekonomicky náročnejšia na nákup, transport a skladovanie, vytvára jeden výrazný problém, a to je ekologické zhodnotenie obalov – PET fliaš z balenej vody. Ďalšou možnou alternatívou je voda z vlastného zdroja, teda zo studne. Pri dnešnej kontaminácii pôdy umelými hnojivami, pesticídami, kyslými dažďami a ropnými látkami je 9 z 10 studní bez dodatočnej úpravy nepoužiteľných na pitie a konzumáciu.-Balená voda: ekonomicky náročnáznehodnocuje sa pri dlhšom a nesprávnom skladovaní, stále nosenie a skladovanie množstva vody, ekologická záťaž – PET fľaše
Všetky tieto alternatívy sú iba čiastočným riešením, pričom každá má svoje plus, ale aj mínus. Skutočným riešením je lokálna úprava vody pred použitím priamo v domácnosti. Filtračné zariadenia na báze filtrov zachytávajúcich pevné častice sú však nepostačujúce, pretože neriešia problém rozpustných a plynných látok vo vode a takisto nezachytávajú baktérie a mikroorganizmy. Jediný v súčasnosti známy spôsob, ktorý rieši horeuvedené skutočnosti sú filtračné zariadenia na báze reverznej osmózy, ktoré sú pravdepodobne ako jediné schopné nechemickým spôsobom zbaviť vodu všetkých pre človeka nevhodných a nebezpečných látok s účinnosťou 85 až 98%.-Voda z vlastnej studne: 9 z 10 studní má hygienicky nevyhovujúcu vodu, zamorenie agrochemikáliamiropnými látkami PROBLÉM 2- MINERÁLY POTREBNÉ K ŽIVOTU
... v priebehu 10 rokov života prejde ľudským organizmom až 25 kg kameňa...
veľmi obmedzené využitie: organizmus ich neprijíma a nespracúvaanorganického pôvodu:
veľmi obmedzené využitie-
organizmus ich neprijíma
a nespracúva
 
organického pôvodu:
veľmi dobré využitie-
organizmus ich prijíma 
a spracúva
veľmi dobré využitie: organizmus ich prijíma a spracúva
PROBLÉM 3-Zdroje znečistenia povrchových a podzemných vôd
industrializácia, chemická výroba: olovo, ortuť, arzén, kadmium, aromatické uhľovodíky, ropné produkty, rozpúšťadlá, rádioaktívne častice
chemikálie z poľnohospodárskej činnosti – pesticídy, herbicídy, dusičnany a dusitany
rozpustené plynné látky ako následok po dezinfekcii vody a vodovodných systémov, a to chlór a trihalometány
Industrializácia, chemická
výroba:olovo, ortuť,arzén,
 kadmium, aromatické 
uhľovodíky,
ropné produkty, rozpúšťadlá
,rádioaktívne
 častice
Chemikálie z
poľnohospodárskej činnosti
 – pesticídy, herbicídy,
dusičnany a dusitany
Rozpustené plynné látky
ako následok po dezinfekcii vody 
a vodovodných systémov, 
a to chlór a trihalometány


Výsledok
ČO SA DEJE S MINERÁLMI ANORGANICKÉHO PÔVODU V ORGANIZME
ČO SA DEJE S MINERÁLMI ANORGANICKÉHO PÔVODU V ORGANIZME
zdravá tepnas usadeninou tuku a nespracovaných látok

>>> Riešenie >>>>>>Osmotic 280>>>

>>>>>Kontaktovať a dozvedieť sa ako mať Osmotik 280 úplne  ZADARMO>>>>>>>

                                                      Stavba domu od A po Z                                                       

 
 

Log In

Search

Calendar
«  Júl 2024  »
NePnUtStŠtPtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Entries archive

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024     

#uMenuDiv1 li {font-size:16px;}