Bytovka, alebo Zdravý domov Pn, 15.04.2024, 20:00 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu

 
Predstavujeme vám nášho partnera na vykurovacie systémy.
 
 
Možnosti ohrevu Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody. Predohrev vody Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody
Spoločnosť Logitex vyvinula a vyrába ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. 
Patentovaným riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov i napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu. Jednoduché a účinné. 
Ďalšími produktmi firmy sú zásobníky pre plynové a elektrické kotle a systémy fotovoltického kúrenia.

Pokiaľ vás zaujme možnosť fotovoltického vykurovania, kontaktujte nás TU

Čítajte viac: Doporučené riešenie pre nízko energetické a pasívne domy.

   Porovnanie ohrevu vody pomocou Fotovoltaických panelov a Solárnych kolektorov

Ohrievače vody LOGITEX Ohrievače vody LX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku. Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná regulácia celého systému. Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch. Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Využitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov. Možnosti ohrevu Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a stálych zdrojov energie (plyn, elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody. Predohrev vody Pre predohrev vody sa ohrievače vody zapájajú pred plynový alebo elektrický kotol so zásobníkovým alebo prietokovým ohrevom vody, alebo tepelným čerpadlom na zdroj studenej vody .Teplá voda predohriata pomocou fotovoltaických panelov prúdi priamo do zásobníka, výmenníka v plynovom alebo elektrickom kotli a ak je dostatočne teplá, nedôjde k odberu plynu alebo elektriny, čím dochádza k značnej úspore energii. V prípade, že voda nie je dostatočne zohriata energiou z fotovoltaických panelov, dôjde k dohriatiu vody v kotli. Na samotný ohrev vody sa spotrebuje výrazne menšie množstvo energie ako pri ohreve studenej vody. Takéto zapojenie ohrievačov vody LX ACDC/M+K garantuje teplú vodu i v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia a zároveň šetrí značné finančné prostriedky za úsporu energií. Pri použití ohrievačov vody na predohrev vody pre tepelné čerpadlo prúdi do zásobníka tepelného čerpadla namiesto studenej vody voda predohriata až na maximálny teplotný limit tepelného čerpadla. Pri takomto zapojení dochádza k predĺženiu životnosti tepelného čerpadla až o 30 %. Zapojenie ohrievača vody LX ACDC/M+K pred plynový kotol umožňuje zohrievať vodu aj v prípade, že dôjde k poruche alebo obmedzeniu dodávky plynu. V takomto prípade sa voda zohrieva pomocou slnka alebo ak je nepriaznivé počasie, je možné aktivovať druhú rezervnú špirálu v ohrievači vody, ktorá sa zapína pomocou druhého termostatu. Rezervná špirála je napojená na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V). Jej aktiváciou sa ohrievače vody LX ACDC/M+K stávajú klasickými elektrickými ohrievačmi vody a spoločne s elektrickým zdrojom z fotovoltaických panelov plnohodnotne zohrievajú vodu aj bez dodávky plynu. Ohrev vody Ohrievače vody LX ACDC/M+K je možné použiť ako samostatné elektrické ohrievače vody. Pracujú na princípe dvoch samostatných elektrických okruhov (Obr. 2). Prvý je napojený na elektrickú energiu zo siete (AC 230 V) a druhý je napojený na ekologicky čistú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Obidva okruhy môžu pracovať súčasne alebo každý samostatne. Pripojenie na zdroj elektrickej energie zo siete garantuje ohrev vody počas dlhodobo nepriaznivého počasia. Pomocou termostatu sa nastaví požadovaná teplota vody (napr. 45 °C). Pri dosiahnutí prednastavenej teploty 45 °C sa automaticky vypína prívod elektrickej energie zo siete (AC 230 V) a v ohrievači vody sa ďalej zohrieva voda ekologicky čistou elektrickou energiou z fotovoltaických panelov (ohrev až na max. teplotu 75 °C). Pri takomto novom spôsobe ohrevu vody dochádza k významnej úspore elektrickej energie čerpanej zo siete so sprievodným významným šetrením finančných prostriedkov. Ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sa dajú využiť aj na pripojenie nočného prúdu (dvojtarife). V takejto variante v noci zohrieva vodu zdroj lacného nočného prúdu a cez deň ekologicky vyrobený prúd z fotovoltaických panelov. Hybridné ohrievače pre pripojenie na HDO sa vyrábajú len na objednávku! Akumulovať vyrobenú elektrinu z fotovoltaických panelov sa dá aj pomocou systému dvoch zásobníkov vody Logitex (Obr. 3). Elektrina z panelov prednostne zohrieva vodu v prvom zásobníku vody, ktorý je určený pre bežnú spotrebu teplej vody v domácnosti. Po nahriatí prvého zásobníka, sa elektrina z fotovoltaických panelov automaticky presmeruje na ohrev vody v druhom zásobníku, na ktorý je napojená umývačka riadu a cez zmiešavací ventil aj pračka. Po zapnutí umývačky alebo pračky, nedochádza k odberu elektriny zo siete na ohrev vody, pretože namiesto studenej vody vteká do umývačky a pračky teplá voda. V tomto prípade druhý zásobník nahrádza funkciu elektrickej batérie. Efekt je rovnaký - minimálny odber elektriny z distribučnej siete. Druhý zásobník zároveň zabezpečuje predohrev vody pre prvý zásobník. Pri takomto zapojení nie je potrebný menič DC/AC pre výrobu elektriny do siete, ani elektrické batérie s meničom. Do distribučnej siete nepreniká žiadna vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov a preto nie sú potrebné žiadne schvaľovania a povolenia od distribučnej spoločnosti. Celá ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov sa spotrebuje v domácnosti, čím dochádza k výraznému šetreniu finančných prostriedkov v domácnosti za neodobratú elektrinu z distribučnej siete. Všetky hybridné ohrievače vody modelovej rady M+K (KW) sa po nahriatí vody na predvolenú teplotu vody vypnú a automaticky presmerujú elektrickú energiu do meniča (Obr. 4), kde sa zmení jednosmerný prúd (DC) na striedavý (AC). Ekologicky vyrobený elektrický prúd sa prednostne spotrebováva v rámci vnútornej elektrickej siete - a ak výroba pokrýva okamžitú spotrebu v dome, nedochádza k odberu elektrickej energie z verejnej siete. Takto vyrobená elektrická energia prináša majiteľovi nemalé finančné prostriedky za ušetrenú elektrickú energiu z verejnej siete. Použitie ohrievača vody rady M+K (KW) umožňuje nielen 100 % využitie vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov, ale umožňuje použitie maximálneho povoleného zdroja fotovoltaických panelov aj pre menšie objemy zásobníkov. V prípade väčšieho odberu teplej vody a následnom znížení jej teploty v ohrievači vody, dôjde k automatickému presunu elektrickej energie z fotovoltaických panelov z meniča do ohrievača vody. Menič sa vypne. Po nahriatí vody sa proces automaticky opakuje. Výsledným efektom používania ohrievača vody LX ACDC/M+K (KW) je nielen teplá voda, ale aj vlastná výroba elektrickej energie pre domácnosť, ktorá sa môže použiť napríklad na napájanie klimatizácie alebo kúrenia. A to všetko ekologicky elektrickým čistým zdrojom. Prebytok energie z ohrievača vody sa dá presmerovať na nahriatie ďalšieho ohrievača vody (Obr. 5) alebo nabíjanie batérie. Poznámka: Ohrievače vody modelovej rady LX ACDC/M+K (KW) zabezpečujú mechanické odpojenie DC prúdu pri odpojení meniča (DC/AC) od verejnej siete. Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (Obr. 6) je možné okrem ohrevu AC a DC prúdom pripojiť aj k externému zdroju tepla (krby, pece, tepelné čerpadlá, plynové kotle a pod.). Pomocou vstavaného trubkového systému (výmenníku) v ohrievači, dochádza k odovzdávaniu tepla do vody v ohrievači. Hybridný ohrievač LX ACDC/M+K je možné napojiť na teplovodný externý zdroj s max. teplotou 100 °C a tlaku 1 MPa. Výmenník pracuje v nútenom ako aj v samospádovom obehu. (Platí aj pre modelovú radu LX ACDC/M+KW.) Hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+KW Modelová rada M+KW sa vyrába len v 200 l prevedení, má dve 100 litrové teplotné sekcie. - pripojenie na plynové alebo elektrické kotle ako zásobník teplej vody Je určený pre: - podlahové kúrenie pasívnych a nízkoenergetických domov ako ekologický elektrický kotol Model M+KW je pre výrobu teplej vody rozdelený na dve časti (Obr. 8): Voda v spodnej časti (B) sa predohrieva alebo zohrieva pred vstupom do hornej časti (A) zásobníka na teplotu vody, ktorá je vo vrchnej časti (A) zohriata pomocou plynového alebo elektrického kotla. Keď sa teploty vyrovnajú, fotovoltaický zdroj zohrieva celý 200 l zásobník (A+B) až na maximálnu teplotu 75 °C (Obr. 8). Ohrev vody modelom M+KW znamená veľmi efektívne využitie ekologicky vyrobenej elektriny zo slnka, čím dochádza k výraznej úspore plynu alebo elektriny a výrazne sa predlžuje životnosť plynových alebo elektrických kotlov. Model M+KW sa dá využiť aj ako ekologický kotol pre podlahové kúrenie (kvapalné) pasívnych a nízkoenergetických domov. Je však potrebné na vrchnú časť zásobníka nainštalovať odvzdušňovací ventil. Po ukončení vykurovacej sezóny sa ekologicky vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov môže automaticky presmerovať z LX ADCD/M+KW do meniča na výrobu AC prúdu pre použitie v domácnosti alebo priamo pre ohrev teplej vody pomocou ďalšieho hybridného ohrievača LX ACDC/M+K. Dá sa presmerovať aj na nabíjanie batérie. Fotovoltaické panely Nesporne veľkou výhodou fotovoltaických panelov je ich pomerne nízka váha (cca 19 kg/1 panel), čo umožňuje umiestniť panely kdekoľvek, kde je max. priamy dopad slnečného svetla. Ideálna orientácia je na juh s možnou odchýlkou +- 20°. Pri väcšej odchýlke dochádza k stratám pri výrobe elektriny v paneloch. Sklon panelov v strednej Európe by mal byt v rozmedzí 20-36°. Vzdialenosť káblov medzi panelmi a zásobníkom vody by nemala byt väčšia ako 100 m. Najviac používané fotovoltaické panely majú rozmery okolo 160 x 100 cm (1,6 m2). UPOZORNENIE: Pre hybridné ohrievače vody LX ACDC/M+K (KW) sú určené fotovoltaické panely s výkonnostnými parametrami: 30V +- 10 % a 8A +- 5 % pre 1 panel pri záťaži. Je možné použiť klasické monokryštalické ako aj polykryštalické panely, ktoré sa zapájajú sériovo (Obr. 9). Amorfné a vysokonapäťové monokryštalické a polykryštalické panely je možné použiť len pri sériovo-paralelnom zapojení (Obr. 10 a 11), pri dodržaní limitných parametrov pre ohrievače vody Logitex. APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH Fotovoltaický ohrev vody sa dá realizovať v prípade súhlasu dodávateľa centrálneho zdroja tepla formou predohrevu studenej vody. Na vstup studenej vody do výmenníkovej stanice sa zaradí zásobník vody s fotovoltaickým ohrevom vody, ktorý studenú vodu predohrieva. V prípade nahriatia vody fotovoltaikou na teplotu TÚV v dome, zohriata voda preteká cez výmenníkovú stanicu, ktorá žiadnu energiu pre ohrev TÚV nedodáva. APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH Fotovoltaický ohrev vody v bytových domoch, ktoré vlastnia vlastný zdroj tepla, sa aplikuje systémom dvoch nádrží. V prvej (č.1) sa spoločne vyrába TÚV pomocou kotla a fotovoltaikou. V druhej nádrži (č.2) sa uskladňuje prebytok elektriny z fotovoltaiky vo forme predohrevu vody, ktorá prúdi do prvej nádrže (č.1) a tým zabezpečuje predohrev vody. Ohrev vody pomocou fotovoltaiky APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH V prípade, že nie je možné použiť aplikáciu A alebo B ( nie je súhlas dodávateľov tepla ) je možné pripojiť nádrž s fotovoltaickým ohrevom vody na spiatočku cirkulácie. V takomto prípade sa majitelia bytov pripájajú na technologickú časť ohrevu teplej vody, ktorá je v ich vlastníctve a nepotrebujú žiadny súhlas výrobcu tepla. Cirkuláciou sa teplá voda prirodzene ochladzuje a fotovoltaickým ohrevom vody sa dohrieva vychladnutá voda v cirkulácii až na pôvodnú teplotu. Cirkulácia neodberie žiadnu alebo len malú časť energie z výmenníkovej stanice, čím vzniká úspora pri odbere tepla z centrálneho zdroja.

APLIKÁCIA FOTOVOLTAICKÉHO OHREVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMOCH V prípade, že teplá voda je zabezpečovaná centrálnou dodávkou teplej vody zo vzdialeného zdroja, je možné použiť fotovoltaický ohrev vody pomocou nádrže, ktorá je umiestnená pri výstupe teplej vody z domu objektu. Podmienkou je, aby bolo zabezpečované meranie vstupu a výstupu teplej vody z domu. Tým, že sa dohrieva tepelná strata v potrubí domu, vzniká menší rozdiel medzi meraním vstupu a výstupu teplej vody a tým je zabezpečená finančná úspora za odobraté množstvo teplej vody. Milí priatelia, vyvinuli a vyrobili sme niečo nové. Nové z pohľadu využitia energie slnka a výroby elektrickej energie z fotovoltaických panelov. Už to nie sú len fotovoltaické elektrárne, ktoré pri nekontrolovanej výstavbe spôsobujú nestabilitu rozvodných sústav pri neraz vysoko nastavených výkupných cenách, ktoré v konečnom dôsledku plošne zdražujú cenu elektrickej energie. Tieto negatíva neraz prevažujú nad nespornými pozitívami ekologickej výroby elektrickej energie zo slnka. Svetovým problémom je uskladnenie vyrobenej elektrickej energie. Najbežnejším spôsobom je uskladnenie do batérií, ale aj pri tomto procese potrebujeme prídavné elektronické zariadenia a samotná využiteľnosť má svoje hranice. A kde sa dá elektrická energia ešte uskladniť bez veľkých investícií? No predsa do vody. Do nádoby ohrievača vody. Touto cestou sme sa vydali a dosiahli sme cieľ. Vyrábame ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Našim patentovaným riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov i napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu. Jednoduché a účinné. Také zadanie sme si dali a tak fungujú aj naše ohrievače vody. Náš vývoj však ide stále dopredu. V roku 2012 sme pripravili nové modelové rady „M“ a „M+K“ a pokračujeme ďalej. Začiatkom roka 2013 sme uviedli na trh nový model LX ACDC/M + KW 200 L. Je to špeciálny zásobník pre plynové a elektrické kotle. Dá sa použiť aj ako ekologický elektrický kotol pre kvapalné podlahové kúrenie v pasívnych domoch. V druhom polroku 2013 sme začali na trh dodávať 300 L stacionárny zásobník s možnosťou pripojenia od 1-6 kW z fotovoltaického zdroja. V prvom polroku 2014 sme rozšírili sortiment o stacionárne zásobníky s objemom až do 2000 L, s možnosťou pripojenia 1-18 kW DC z fotovoltaického zdroja. V druhom polroku 2014 sme uviedli na trh Fotovoltaické kúrenie. Začiatkom roka 2015 sme k závesným ohrievačom vody 100 L až 200 L pridali nové funkcie ako napríklad bezpotencionálne pripojenie a ON/OFF GRID. Od mája 2015 uvádzame na trh v Európe vynikajúci technický doplnok k našim hybridným systémom. Je to LXDC POWER BOX 1-2 kW DC, ktorý zvyšuje elektrické napätie z fotovoltaických panelov pri nízkom slnečnom svite, čím výrazne zvyšujeme výkonnosť našich systémov a dokážeme posunúť hranicu využiteľnosti výroby elektriny z fotovoltaických panelov na 99,5 % čo patrí k najefektívnejšiemu využitiu ekologicky vyrobenej elektriny na svete. Vo vývoji a využiteľnosti našich patentovaných riešení budeme ďalej pokračovať. Chceme, aby naše výrobky prinášali ľuďom úžitok a radosť. Chceme, aby mali dobrý pocit z toho, že prispievajú k ochrane životného prostredia. A chceme, aby sa pri doručení faktúry za elektrinu alebo plyn objavili spokojné úsmevy na tvárach ľudí, ktorí si zohrievajú vodu a kúria našimi výrobkami. Časté otázky a odpovede 1. Teraz potrebujem kúpiť obyčajný elektrický 125 L bojler. Neskôr by som však chcel zohrievať vodu aj fotovoltaikou. Čo budem potrebovať na doplnenie alebo prerobenie obyčajného bojlera? Nebudete potrebovať vôbec nič ak si kúpite náš bojler. Naše bojlery majú dva samostatné okruhy. Jeden je ( obyčajný ) na elektrinu zo siete a druhý je na elektrinu z fotovoltaických panelov. Jednoduchým pootočením termostatu vypnete okruh na fotovoltaiku a bojler funguje rovnako ako obyčajný bojler. V budúcnosti si kedykoľvek pripnete do bojlera dva tenké káble a pootočíte termostatom, čím aktivujete okruh na fotovoltaický zdroj a budete si zohrievať vodu ekologicky vyrobeným elektrickým prúdom. A hlavne zaň nebudete nič platiť. Avšak ak si teraz kúpite obyčajný bojler inej značky, ten sa prerobiť nedá. 2. Staviam dom a som rozhodnutý použiť na výrobu teplej vody a kúrenia vaše systémy. Čo potrebujem pri dokončovaní domu spraviť ako prípravu na neskoršiu inštaláciu fotovoltaiky, zásobníka vody LX ACDC a kúrenia Logitex? Stačí keď prepojíte miesto kde budú umiestnené panely (napr. strecha) s technickou miestnosťou, kde bude umiestnený fotovoltaický ohrievač vody a LX DC BOX pre kúrenie, priechodkou (husím krkom). Pri rozsahu 0,5 – 2 kW inštalácii fotovoltaiky používame dva káble = jeden červený + a jeden modrý - . Každý má priemer 4 mm. Ak by ste plánovali vyšší výkon fotovoltaických panelov, vždy plánujte v rozsahu 0,5-2 kW samostatné vedenie. Napríklad: pri montáži 3-4 kW budete potrebovať 2x červený a 2x modrý kábel. Pri inštalácii 5-6 kW to bude 3x červený a 3x modrý kábel. Doporučujeme použiť priemer priechodky (husí krk) s dostatočnou rezervou pre neskoršiu doplňujúcu montáž ďalších fotovoltaických panelov. 3. Aký je rozdiel medzi ohrevom vody klasickými solárnymi kolektormi a vašim fotovoltaickým ohrevom vody? Porovnanie TU. 4. Nie je lepšie použiť na ohrev vody klasický bojler na AC a panely pripojiť na menič ? Veď menič hľadá MPPT a špirála nie. Máte pravdu v tom, že priame napojenie na špirálu je výkonnostne oproti MPPT štatisticky nižšie. Ale pozor! Len pri malých osvitoch. Pri osvite na úrovni 50 % je bilancia vyrovnaná a nad 50 % je výrazne lepšia špirála. Podmienkou je, aby bol odpor špirály rovnaký ako odpor panelov pri maximálnom výkone. Preto predpisujeme výlučne 250 W panely s 30 V. Ten kto to nedodrží, má výkon nižší. Máme veľa vlastných meraní ako aj 3 roky na akademickej pôde, kde porovnávame ročný rozdiel vo výkone meniča (výstup AC) a príkone špirály do bojlera. Výsledok je 1:1. Menič má predsa svoju technologickú spotrebu (30-50 W/1 hod.) a pri premene DC na AC je strata udávaná výrobcami medzi 3 – 4 %. Od mája 2015 dávame na trh LXDC POWER BOX 1-2kW DC. Je to zariadenie, ktoré impedančne prispôsobuje panely a špirálu, výsledkom čoho je, že aj pri malých osvitoch ide z panelov do špirály maximálny osvitový výkon. Zaradením uvedeného zariadenia do sústavy Logitex, sme dosiahli lepšiu využiteľnosť vyrobenej elektriny z panelov ako klasický menič DC/AC. A ešte jeden výrazný rozdiel. Klasický bojler čerpá elektrinu zo siete vtedy, kedy ju potrebuje. Napríklad ráno po osprchovaní. Neskôr, keď mu ju ponúka slnko, ju už potrebovať nemusí. Rozdiel je v tom, že pri čerpaní elektriny zo siete za ňu zaplatíte, ale pri dodávke elektriny z fotovoltaických panelov a slnka neplatíte nič. A ak by ste mali napojený namiesto bojlera menič, ten dodá elektrinu namiesto do bojlera (ten je už nahriaty zo siete) v podstate zadarmo do siete, za čo v niektorých krajinách budú v budúcnosti občania ešte platiť alebo to bude výrazne obmedzené. 5. Dá sa váš zásobník s fotovoltaickými panelmi zapojiť priamo na tepelné čerpadlo (TČ)? Napojenie nášho zásobníka priamo na TČ je síce možné, ale nedoporučujeme takéto riešenie. TČ má totiž svoju tepelnú hranicu, ktorá sa pohybuje od 55-60°C. Na takúto teplotu by Vám TČ zohrialo vodu v našom zásobníku. Fotovoltaické panely tam už nemôžu dodať prakticky žiadnu energiu, pretože by zohriali vodu nad 60°C a TČ by automaticky išlo do poruchy. Máme niekoľko desiatok zapojení nášho systému s TČ nasledovne: na vstup studenej vody do zásobníka TČ „vložíte“ náš zásobník, ktorý studenú vodu buď predohrieva, alebo zohreje až na maximálnu teplotu 75°C a cez mechanický zmiešavací ventil ju dodá do zásobníka TČ. Tepelné čerpadlo sa nezapína, čím nielenže šetríte finančné prostriedky za elektrinu z verejnej siete, ale predlžuje sa životnosť TČ min. o 30 %, čo je veľmi významný moment v prepočte návratnosti investície do TČ, pretože je rozdiel, ak máte po cca 10 rokoch zaplatiť za výmenu kompresora alebo interval predĺžite min. o 3 roky na viac ako 13 rokov. 6. Môžem napojiť obyčajný bojler na fotovoltaické panely? Nie! V žiadnom prípade. Ak to spravíte, tak ako to spravilo už niekoľko občanov na Slovensku, zhorí Vám termostat a tepelné ochrany. Hrozí možnosť požiaru! Práve na to, aby systém bezpečne fungoval, máme patentované riešenie, ktoré je jedinečné na celom svete. 7. Môžem pripojiť fotovoltaické panely na špirálu, ktorá je už namontovaná v ohrievači vody a je určená na napájanie elektriny zo siete? Nie! Skoro všetky špirály sú ponorené vo vode a ak by sme ich pripojili na jednosmerný prúd, tak by vznikla elektrolýza a zásobník vody postupne degraduje. Aby sme sa vyhli uvedenému javu, používame suché špirály, ktoré sú špeciálne vyrobené na spracovanie dodaného DC prúdu z fotovoltaických panelov. 8. Akú starostlivosť a údržbu počas roka vyžaduje váš ohrev vody? Žiadnu. Dva týždne po montáži budete zvedaví na dosiahnutú teplotu v ohrievači vody. Po tomto čase, keď sa presvedčíte, že systém funguje výborne, zastavte sa pri ohrievači len ak pôjdete okolo neho a skontrolujte teplotu vody. 9. Môžem si u vás objednať 1 kW a namontovať si ho sám? Ako je to potom so zárukou? V podstate áno, ak ste elektrikár a máte skúšky podľa § 22 a zároveň aj vodoinštalatér. Záruka na výrobok platí odo dňa predaja. Na elektrické časti je 2 roky a na nádrž 5 rokov. V prípade reklamácie, ak vám dokážeme zlé zapojenie systému, reklamácia nebude uznaná. Doporučujeme, aby montáž prevádzali firmy, ktoré sú u nás certifikované. Zoznam je na našej stránke. 10. Kde je najlepšie umiestniť fotovoltaické panely? Kdekoľvek kde svieti slnko a nie je žiadny tieň. Ak by napríklad tieň z komína alebo stromu zatienil jeden panel, výkon sa zníži u všetkých panelov, pretože sú zapojené v sérií. Najvýhodnejšia je vždy čelná orientácia na juh ± 20°. Ak by ste sa mali rozhodnúť medzi JV a JZ, vždy je lepší juhovýchod, pretože ráno je chladnejšie a čistá obloha. V lete sa začínajú tvoriť mraky okolo obeda a preto je orientácia JZ menej vhodná. Fotovoltaickým panelom škodí teplo. Fotovoltaické panely majú radi zimu a preto pri -30°C za slnečného dňa môže byť výkon vyšší ako za horúceho letného dňa. Takže pracujú celý rok, čo je ich nesporná výhoda. Panely nemusia byť uložené na streche. Pozri fotogalériu TU. 11. Ako sa vypočíta potreba TÚV pre domácnosť? V minulosti sa počítalo pri projektovaní objemu teplej vody pre domácnosť s 50 L teplej vody zohriatej na 42°C na jedného dospelého človeka. Dnes sme úspornejší a pre počet je stanovený na 36 L. Veľký rozdiel je v tom, či používate kúpeľ vo vani alebo sa len sprchujete. Ak sa radi kúpete, musíte počítať minimálne o 50% väčším objemom zásobníka. Uvedené neplatí pri plynovom ohreve zásobníka, kde je ohrev podstatne rýchlejší ako u elektriny. 12. Čo robia fotovoltaické panely, keď sa váš bojler nahreje a odpojí ich? Spia. Ak nemajú záťaž, neprodukujú žiadny prúd. Napätie v nich ale je. Je však škoda nevyužiť celú kapacitu výroby panelov. A práve preto sme vyvinuli model M, ktorý po nahriatí posúva energiu von z ohrievača a tá sa dá využiť na ohrev vody v ďalšom ohrievači Logitex, alebo sa pripojí na menič a ten dodáva elektrinu do vnútornej siete domu. 13. Je možné použiť vaše výrobky aj na paneláku, kde máme vlastnú plynovú kotolňu? Áno, dá sa použiť všade tam, kde je potrebná teplá voda. V paneláku, v bytoch, v školách, úradoch, predajniach a servisoch, domoch, proste všade. V panelákoch je limitujúcim faktorom plocha strechy bez tieňa. Prepojenie panelov s ohrievačmi vody Logitex je len pomocou kábla, ktorý môže byť vedený v šachte. Naše bojlery vo vašom prípade predohrievajú studenú vodu, ktorá je privádzaná do centrálneho zásobníka. 14. Na vašej stránke som sa dočítal, že kupujete nádrže z Čiech. Prečo, keď na Slovensku sa tiež vyrábajú rovnaké nádrže? Nemali by ste to jednoduchšie a lacnejšie? Možno áno. V roku 2009 sme sa obrátili na slovenského výrobcu v Poprade. Spoluprácu zamietli. Reakcia z Dražíc bola presne opačná a dnes naša spolupráca vyústila do spoločnej výroby v DZD. 15. Pri ohreve vody LX ACDC 125 elektrickým prúdom zo siete doporučujete, aby bola nastavená teplotná garancia v prípade dlhodobo zlého počasia? Zároveň vo vašom návode doporučujete ohrievať vodu fotovoltaikou na 75°C, prípadne aj viac. Ale hlavne doporučujete zmiešavací ventil. Ako sa dá vypočítať objem vody, ktorú dostaneme cez zmiešavací ventil, ak je nastavený napríklad na 40°C a voda ohrievači vody má 75°C? Výpočet je podľa nasledujúceho vzorca: x ÷ y x z = k x – objem nádrže v litroch y – nastavená teplota v zmiešavacom ventile v °C z – teplota vody v bojleri v °C k – disponibilné množstvo vody, teploty podľa y Vo vašom prípade to bude: 125 L ÷ 40°C x 75°C = 234 L Z uvedeného výpočtu vyplýva, že získate 234 L 40 °C vody. 16. Kúpil som si váš hybridný ohrievač vody s FV panelmi. Funguje veľmi dobre, ale prečo niekedy kvapká voda z pretlakového ventila? Voda je nestlačiteľná a preto sa na každý systém, ktorý zohrieva vodu musí namontovať pretlakové zariadenie. Vodné kvapky z pretlakového ventilu zveďte do najbližšieho odpadu alebo si dajte namontovať expanznú nádobu, ktorá vyrovnáva tlak v systéme. Objem expanznej nádržky pre 100 a 125 L bojlery Logitex je 5 litrov. Pre 160 a 200 L bojlery Logitex je objem 8 litrov. Pozor však na natlakovanie expanznej nádržky vzduchom. Tlak vzduchu musí byť vyšší,ako je tlak vody v rozvodnom potrubí a nižší ako je nastavený pretlakový ventil (0,6 MPa). 17. Koľko teplej vody minie dospelý človek za rok? Je to veľmi individuálne. Všeobecne sa počíta priemer 15 L na jedno sprchovanie a na jednu osobu. Za deň by to malo byť 36 L na 1 osobu. Za 1 rok je to 13 140 L teplej vody, čo energeticky je vyjadrené v 870 kWh/1 osoba/1 rok. Čiže ak náš systém s 2 kW inštaláciou vyrobí za rok cca 2 400 kWh energie, tá by mala stačiť pre (2 400 ÷ 870) 2,76 osoby. 18. Aký výkon v kW má trubkový výmenník v bojleri M+K? 24 kW pri 80 °C a prietoku 720 L vody za 1 hodinu. 19. Aký je rozdiel medzi priamym pripojením FV panelov na Váš bojler a priamym pripojením FV panelov ne menič, ktorý zmení prúd a dodá ho do siete na ktorú by sa pripojil klasický bojler? Rozdiel je veľký. Klasický bojler čerpá energiu zo siete vtedy, keď ju potrebuje a nie vtedy, keď svieti slnko. Náš bojler čerpá zadarmo elektrinu z FV panelov keď svieti slnko a až v prípade, že je energie málo, odoberie si rozdiel zo siete. Tým dochádza k významnej úspore elektriny zo siete. Ak by ste priamo dodávali elektrinu do siete, súčasná výkupná cena elektriny, ktorú by Vám zaplatil rozvodný závod, je u Malého zdroja 3 x nižšia ako ju nakupujete. Takže ekonomický rozdiel medzi zapojením podľa Vašej otázky je trojnásobne výhodnejší v prospech nášho bojlera. 20. Ako sa montujú panely na plechovú strechu? Veľmi jednoducho. Do krokvy sa navŕtajú špeciálne skrutky, ktoré sa utesnia gumovým tesnením. Na skrutky sa cez platničky upevnia vodiace lišty a na ne panely. Pozri fotogalériu TU. 21. Po roku prevádzky mi začala tiecť studená voda aj keď fotovoltaické panely zohriali vodu vo Vašom bojleri na 70°C. Na výstupe z bojlera mám zaradený zmiešavací ventil, nastavený na 49°C . Máme veľmi tvrdú vodu. Kde môže byť problém? Ak vznikne problém pri termostatických zmiešavacích ventiloch, je to vždy len z dôvodu vodného kameňa. Usadzovaním vodného kameňa na snímači dochádza k jeho izolácii a tým k nesprávnemu miešaniu. Z dôvodu bezpečnosti je taktiež konštruovaný tak, že keď dôjde k jeho zablokovaniu, tak je to vždy na strane teplej vody, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Okamžité riešenie je pustiť teplú vodu, na zmiešavacom ventile nadvihnúť vrchnák a pootočiť maximálne doprava a doľava aspoň 3x a potom vrátiť vrchnák do pôvodnej polohy. 22. Mám kondenzačný kotol aj so solárnym ohrevom, samozrejme, rozvody na to prispôsobené a chcel by som prejsť na Váš systém s panelmi. Dá sa to? Ideálne by bolo, keby sa solárny ohrev "osamostatnil" a odpojil by sa od kondenzačného kotla. Kotol by sa pripojil k nášmu zásobníku M+K alebo M+KW (špeciálna varianta pre plynové kotle). Zo solárneho ohrevu by sa predohriatá voda pripojila do nášho zásobníka, kde by sa dohriala fotovoltaikou a v prípade slabého slnečného svitu by sa zapol plyn. Samozrejme, budú v našom zásobníku vznikať prebytky energie s čím náš výrobok nemá žiadne problémy (na rozdiel od klasického soláru) a prebytočnú elektrickú energiu dodá cez menič do vnútorného rozvodu domu pre vlastnú spotrebu. V takomto prípade by spotreba plynu na ohrev TÚV bola absolútne minimálna, vyrobíte si dostatok elektriny pre svoju vlastnú spotrebu a nemusíte v podstate nič vyhadzovať a meniť. 23. Mám 1 000 L nádrž napojenú na kotol na pevné palivo, v ktorej sa akumuluje teplo na kúrenie a aj na ohrev vody. Aby som mal teplú vodu aj mimo zimného obdobia, musím v kotli každé ráno zakúriť. Ako by som mohol zapojiť do systému váš hybridný ohrev vody, aby som nemusel denne kúriť? Veľmi jednoducho. Na výstup teplej úžitkovej vody z vašej veľkej nádrže napojíte náš ohrievač LX ACDC/M a ten pripojíte k fotovoltaickým panelom. Náš ohrievač bude akumulovať energiu zo slnka a v prípade dlhodobo nepriaznivého počasia môže prihriať vodu elektrinou zo siete. Počas vykurovacieho obdobia bude do nášho ohrievača vchádzať predohriatá voda z vašej veľkej nádrže a tá sa v ňom dohreje alebo ak bude dostatočne teplá, tak len pretečie. Takýmto zapojením nemusíte denne zakurovať v kotli, zakurovať budete len počas vykurovacej sezóny v zime.

Log In

Search

Calendar
«  April 2024  »
NePnUtStŠtPtSo
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Entries archive

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024     

#uMenuDiv1 li {font-size:16px;}