Bytovka, alebo Zdravý domov Pt, 23.02.2024, 11:00 Fotovoltaika |Tepelné čerpadlo Kotly na pelety |         Logged in as Guest | RSS
Site menu


Účinok farieb na zdravie človeka
Zoznámme sa však bližšie s jednotlivými farbami a vytvorme si o nich trochu hlbší obraz.

Červená
Táto farba zodpovedá najnižším frekvenciám elektromagnetického žiarenia, ktoré dokáže oko vnímať. Patrí medzi základné farby spektra, je to farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou približne 700 nm. Svetlo s ešte nižšou frekvenčnou dĺžkou už ľudské oko nie je schopné vnímať a poznáme ho ako infračervené žiarenie.
Doplnkovou farbou červenej je tyrkysová. Okysličená ľudská krv má tiež červenú farbu, ktorú zapríčinila prítomnosť hemoglobínu. S týmto faktom pravdepodobne súvisí ďalšia symbolika: červená farba symbolizuje hnev. Planéta Mars má červenkastú farbu (z dôvodu prítomnosti oxidov železa), pre ktoré bola asociovaná s bohom vojny Marsom. V kresťanstve je červená farba symbolom preliatej krvi mučeníkov, preto sa používa ako liturgická farba pri ich pamiatke. V tradícii antického Ríma sa červená alebo purpurová farba chápe ako farba kráľovská alebo slávnostná.
Červená farba je výrazná, preto sa chápe ako signál varovania alebo inej dôležitej správy, na semafore znamená stoj. Symbolizuje tiež lásku alebo erotiku. V čínskej tradícii je červená farbou šťastia. V účtovníctve (najmä v anglicky hovoriacich krajinách) sa ňou označoval dlh, prípadne strata. Výraz v červených číslach teda znamená upozornenie, že ste v strate.

Oranžová
Patrí medzi farby viditeľného spektra s vlnovou dĺžkou medzi červenou a žltou, približne 620 až 585 nm. Pomenovanie oranžová je odvodené od farby pomaranča. Vyrába sa zmiešaním žltej s červenou, alebo presnejšie fialovou.
Oranžová sa niekedy používa ako varovanie či zvýraznenie, podobne ako žltá. Oranžová je národnou farbou Holandska, keďže vládnuca dynastia má svoje počiatky v nasavsko-oranžskom rode. V Severnom Írsku sa oranžovou označujú protestanti. V Indii oranžová označuje hinduizmus. Oranžovú farbu ako svoj symbol používajú židovskí osadníci v Pásme Gazy.

Žltá
Patrí medzi základné farby spektra a je to farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou medzi 565 až 590 nm. Pri farebnej tlači (CMYK) jej doplnkovou farbou je modrá. Niektorí výtvarní umelci však kvôli charakteru pigmentu vo farebných pastách považujú za doplnkovú farbu žltej purpurovú.
Žltá farba je veľmi výrazná, maximum slnečného žiarenia je práve v oblasti žltej farby a ľudské oko je na ňu mimoriadne citlivé. Z toho dôvodu sa žltá používa na upútanie pozornosti, ako varovanie a podobne, je signálnou farbou (aj v prírode). Najväčší účinok dosahuje v kontraste s čiernou. Na semafore značí žltá "pozor", resp. blízku zmenu signálu. V športe žltá značí varovanie (napr. žltá karta), pri automobilových pretekoch signalizuje žltá vlajka výstrahu, autá sa nesmú predbiehať. Vysoko viditeľné žlté farby sú používané v cestnej premávke pre konštrukčné zariadenia, žltým majákom bývajú označené vozidlá, ktoré môžu ohroziť okolitú premávku. V Kanade a USA sú autobusy natreté na žlto z dôvodu viditeľnosti a bezpečnosti. Žltá v umení často zastupuje zlatú, ktorá je symbolom večnosti. V tradičnom západnom umení je žltá farba farbou bohatstva, otcovstva, ale tiež závisti.
Bola symbolom čínskych cisárov a monarchie. Ceruzky majú žltú farbu kvôli spojitosti s Čínou, kde sa nachádza najkvalitnejší grafit, tradične sa na žlto farbili iba ceruzky vyrobené v Číne.
Dočasné vodorovné dopravné značky sú žltej farby, na rozdiel od trvalých, ktoré sú biele.

Zelená
Tiež patrí medzi základné farby spektra s vlnovou dĺžkou približne 520 - 570 nm. Jej doplnkovou farbou je fialová.
Zelená farba je symbolom prírody, pretože väčšina rastlinstva má zelenú farbu, čo je zapríčinené prítomnosťou chlorofylu. Ten silne absorbuje elektromagnetické žiarenie vo vlnových dĺžkach modrej a červenej, čo spôsobuje, že odrazené svetlo sa javí ako zelené.
Ľudské oko je najcitlivejšie na zelenú farbu, čo je dôsledok evolúcie, pretože na Zem dopadá zo Slnka najviac žiarenia práve v oblasti zelenej farby.
Zelená je tradičná farba islamu, pravdepodobne pre nedostatok zelene v púštnych oblastiach. Zelená farba vo všeobecnosti označuje voľno, používa sa pri signalizácii v doprave a označení východov. Zelená farba je asociovaná so závisťou, v zmysle ozelenieť závisťou. Neskúsená osoba býva označovaná ako zelenáč, čo môže mať pôvod v prirovnaní k zelenej farbe nezrelého ovocia.
Kvôli schopnosti kamufláže sa zelená používa tradične ako farba vojenských uniforiem.

Modrá
Základná farba spektra, je to farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou zhruba 470 nm. Jej doplnkovou farbou je žltá.
Denná obloha má modrú farbu preto, že to spôsobuje rozptyl svetla (Rayleighov) na molekulách vody. Podobne má aj hrubá vrstva vody modrú farbu, pretože voda pohlcuje červené svetlo s vlnovou dĺžkou asi 750 nm. Oproti tomu ťažká voda je bezfarebná, lebo absorbuje žiarenie vyšších vlnových dĺžok.
Modré goliere je metaforické označenie robotníkov - ako biele goliere sú označení úradníci. Modré svetlo na železničnom návestidle znamená "posun zakázaný".
Modrá farba zvyčajne označuje mužov alebo chlapcov, naopak, ružová označuje ženy a dievčatá.
Termín "človek s modrou krvou" označuje človeka z aristokracie. Dôvodom je, že cez neopálenú kožu sú lepšie vidieť modro sfarbené žily. Modrá stuha je ocenenie udeľované lodi, ktorá dosiahne najrýchlejšieho času pri preplávaní Atlantiku.
Na lekárskych diagramoch sa modrou farbou označuje neokysličená krv, resp. žily, ktoré ju vedú.
Svetlomodrá farba (azzurro) je národná farba Talianska, používajú ju na reprezentačných dresoch ich športovcov, i keď ich trikolóra nemá modrú farbu.

Fialová
Táto farba zodpovedá najvyšším frekvenciám, ktoré je ľudské oko schopné vnímať, v širšom ponímaní je to tiež akákoľvek farba medzi červenou a modrou. Fialová patrí medzi základné farby spektra, je to farba monochromatického svetla s vlnovou dĺžkou približne 380 - 420 nm. Svetlo s vyššou frekvenciou, ktoré už ľudský zrak nedokáže vnímať sa nazýva ultrafialové žiarenie (UV).
UV žiarenie je pre človeka potrebné kvôli syntéze vitamínu D, na vytvorenie jeho potrebného množstva postačuje niekoľko desiatok minút tohto žiarenia denne. No nadmerné vystavovanie kože vplyvom UVA a UVB žiareniu vedie k jej poškodeniu. UVA žiarenie zapríčiňuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém. Nadmerné vystavovanie kože UVB žiareniu (opaľovanie) vyvoláva spálenie kože (začervenanie). Pri intenzívnom a dlhodobom pôsobení môže viesť až k nádorom kože. Jedným zo spôsobov, ako ochrániť kožu pred negatívnym vplyvom UV žiarenia je používanie ochranných prípravkov pred slnečným žiarením.

Biela
Túto farbu oko vníma v prípade, že z daného smeru prichádza svetlo všetkých farieb. Jej opakom je čierna, ktorá vzniká, keď do oka nedopadá žiadne svetlo. Dojem bielej farby je možné dosiahnuť tiež zmiešaním základných farieb spektra (červená, zelená, modrá), pretože práve na tieto farby je ľudské oko citlivé.
Až do doby Isaaca Newtona popisoval prevládajúci vedecký názor bielu ako základnú farbu, z ktorej vznikajú ostatné farby tým, že sa k bielemu svetlu primieša čosi, čo ho zafarbí. Newton navrhol pokus, pri ktorom svetelným hranolom rozložil biele svetlo na farebné spektrum, ktoré ďalším hranolom spojil opäť do bieleho svetla. Tým dokázal, že farebné svetlo je základné a že biele svetlo vzniká zmiešaním ostatných farieb.
V bežnom živote sa za biele svetlo dá považovať denné (slnečné) svetlo ako aj umelé osvetlenie pomocou žiaroviek, žiariviek a pod. Je však zrejmé, že tieto druhy svetla nie sú "rovnako biele". Napríklad svetlo žiarovky má oproti žiarivke výrazne žltejší odtieň. Tieto odtiene bieleho svetla sú popisované tzv. farebnou teplotou. Žlté je teplé svetlo a do modra sfarbené - studené.
Ako bieli sú označovaní príslušníci bielej rasy, tzn. ľudia svetlej farby pleti. Vo všeobecnosti je biela synonymom čistoty a nepoškvrnenosti. Biela farba je v západnej kultúre aj v Japonsku tradičnou farbou svadobných šiat nevesty. V čínskej a indickej tradícii je biela farba smútočnou, symbolizuje smrť a je farbou duchov. Biela vlajka symbolizuje kapituláciu alebo prímerie, tzn. symbolizuje mierové úmysly v období vojny. Ako biely šum sa označuje signál či zvuk, ktorý obsahuje zmes signálov všetkých frekvencií (podobne ako biele svetlo obsahuje zmes svetla všetkých farieb).

Sivá
Táto farba (alebo skôr celá skupina farieb) je na pomedzí bielej a čiernej. Vzniká zmiešaním týchto farieb v ľubovoľnom pomere.
Sivá je symbolom všednosti a obyčajnosti. Šedivý život je výraz pre nezaujímavý, priemerný život. Sivá farba označuje niečo medzi zlom - čiernou farbou a dobrom - bielou farbou. Šedá zóna je výraz pre hranicu medzi zákonným a nezákonným. Ľudské vlasy v starobe šedivejú, takže sivá farba môže byť chápaná aj ako symbol staroby alebo vyzretosti. Sivá sa však v tomto prípade chápe ako strieborná, strieborná farba múdrosti, rozvážnosti. Šedou eminenciou označujeme "človeka v pozadí", osobu, ktorá má rozhodujúci vplyv na politické alebo ekonomické rozhodnutia, no nevystupuje verejne, oficiálne sa jej činnosť prezentuje ako rozhodnutia niekoho iného, tzv. "ťahá za nitky".

Čierna
Túto farbu vníma oko v prípade, že z daného smeru neprichádza žiadne svetlo. Jej opakom je biela, ktorá vzniká tým, že do oka prichádza svetlo všetkých farieb.
Tento nedostatok svetla môže byť spôsobený buď neexistenciou žiadneho zdroja svetla, alebo tým, že príslušný materiál pohlcuje svetlo všetkých farieb, namiesto toho, aby niektoré farby odrážal. Čierny pigment môže byť tiež tvorený zmesou niekoľkých pigmentov, z ktorých každý pohlcuje niektoré farby, čím v konečnom dôsledku pohlcuje natoľko veľkú časť viditeľného spektra, že sa dá označiť za čierny.


Source: http://Dom a Byt
Category: Feng shui - Stavba domu | Added by: iris (10.09.2013) | Author: Jozef Hilbrycht
Views: 2654 | Tags: Zelená, modrá, oranžová, farby, Účinok, človek, Červená, žltá, Fialová, zdravie | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Log In

Search

Site friends

....

Fotovoltaika
Tepelné čerpadlo
Kotly na pelety
Kachle na pelety s vymenníkom
Kachle na pelety teplovzdušnéIČO : 43706754
ing. Demidov
+421940291413
zdravydom.eu@gmail.com 
zdravydom.eu©2024     

#uMenuDiv1 li {font-size:18px;}