+421940291413, mail: adopyt@gmail.com

stavba domu-projekt zdarma
Zemne práce Záhrada Projekt, architekt, plány domuInterier
MENU

Mediálne správy

REFERENCIE:
Pozrieť si VIAC

Technológia
Stavebný materiál

New

Ako sa vybavuje hypoteka

Proces vybavenia hypotéky začína oboznámením sa s podmienkami poskytnutia úveru v jednotlivých bankových inštitúciách, nakoľko máme bánk na našom trhu viacero a každá má svoje podmienky a kritériá ku poskytnutiu úveru. Treba spomenúť aj to, nie vždy platí, že dostanete najlepšie podmienky v banke, ktorej ste klientmi.

Pri osobnom stretnutí s Vami posúdime Vaše potreby, rozanalyzujeme investičný zámer a na základe týchto indícií odporúčame konkrétnu banku.
Na jednom stretnutí získate prehľad o všetkých bankách, aktuálnych akciách a úrokových sadzbách, či samotných poplatkoch.

Najväčším benefitom pre Vás je úspora času, nakoľko nemusíte obiehať banky. Postaráme sa o skompletizovanie všetkých potrebných podkladov k úveru, následne dosledujeme celý proces schvaľovania úveru, až po samotný podpis úverových a záložných zmlúv. Tento servis je Vám poskytovaný úplne zadarmo.

Sme pripravení poskytnúť Vám kompletný servis aj v čase, keď už „banky majú zatvorené", jednoducho sme Vám nepretržite k dispozícii.
Po úspešnom nájdení najlepšej možnosti financovania, prichádza na rad príprava podkladov, potrebných pre vybavenie hypotekárneho úveru do banky.


Najčastejšie prinesené doklady k podaniu žiadosti sú tieto:


 •   žiadosť o úver
 •   fotokópia dokladov totožnosti žiadateľov
 •   fotokópia dokladov totožnosti predávajúcich ( záložcov )
 •   potvrdenie o príjme na tlačive príslušnej banky
 •   výpisy z účtu
 •   znalecký posudok + CD
 •   zmluva o budúcej kúpnej zmluve ( zmluva o dielo,... )

Po odovzdaní všetkých potrebných dokladov do príslušnej banky, pokračuje proces schvaľovaním úveru v banke.
Na základe nami odovzdaných podkladov, banka posúdi Vašu bonitu ( schopnosť splácať úver) a presne stanoví podmienky, za akých Vám bude úver poskytnutý. Po schválení úveru sa dozviete presné podmienky: výšku úveru, výšku úrokovej sadzby pri zvolenej fixácii, či bude čerpanie úveru na základe zapísanej plomby, alebo až ťarchy, prípadne ďalšie špecifické podmienky čerpania úveru.
Následne Vám v banke dohodneme termín stretnutia na podpísanie úverových zmlúv a predávajúci ( alebo záložca nehnuteľnosti ) záložných zmlúv, ktoré je potom potrebné odniesť na kataster.
Každá nehnuteľnosť, ktorou je úver zabezpečený, musí byť poistená, toto poistenie musí byť vinkulované v prospech banky a to počas celej doby splácania úveru. Pomôžeme Vám aj pri vybavení tohto poistenia a opätovne všetko zariadime za Vás.


Najčastejšie podmienky k čerpaniu úveru:


 •   zaplatený spracovateľský poplatok banke (v závislosti od banky )
 •   predloženie právoplatne podpísanej kúpnej zmluvy
 •   potvrdená vinkulácia poistenie nehnuteľnosti
 •   prinesenie LV s vyznačenou plombou ( ťarchou )

Po splnení všetkých podmienok určených bankou Vám budú finančné prostriedky poskytnuté.Hypotéka bez starosti!!!
Pomoc
>>>Skype Me™!

Partnery

Hľadáme pozemok
Pre klienta na výstavbu:V okolí Bratislavy-400-800m2, V okolí Trnavy, V okolí Trenčína:Soblahov, Trenčianske Stankovce, Mníchova Lehota, Tren. Teplice, Záblatie, Opatová nad Váhom, Dobrá, pozemky v rozpätí 500 - 650m2

Archiv

Login

Seo
Seo servis CZIN.eu AddMe


     youtube.icon
VYTVORÍME PRIESTOR PRESNE PRE VÁS
     adopyt@gmail.com   <Kontaktujte nás>  +421940291413